Informacje dla rodziców

PROCEDURY REAGOWANIA  I DZIAŁAŃ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWYCH RELACJI W SZKOLE

Procedura reagowania i działań w przypadku niewłaściwych relacji między uczniami

Procedura zapewniająca bezpieczne relacje między uczniem a pracownikami

Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu ucznia

Informacja o stypendiach 2023/24

Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie Informuje, że od 1 do 15 września 2023 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024. 

Wniosek składają  rodzice,  pełnoletni uczniowie, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Dochód uprawniony do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Wniosek gotowy do druku dostępny jest do pobrania na stronie: https://bip.chelmno.pl/artykul/293/6540/stypendia-szkolne-o-charakterze-socjalnym

Informacja stypendium szkolne 2023-2024

 

 

Link do dziennika elektronicznego VULCAN

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/powiatchelminski/026409/

 

Informacja od pielęgniarki szkolnej

Drodzy Rodzice,
proszę o wydrukowanie oraz wypełnienie KARTY WYWIADU ZDROWOTNEGO UCZNIA i dostarczenie jej w terminie do dnia 04.10.2022r do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub sekretariatu szkoły.