O szkole

Szanowni Uczniowie/Rodzice

Nasza Szkoła przeznaczona jest  dla młodzieży, która ukończyła szkołę podstawową i chce kształcić się w dziennym  technikum mundurowym w zawodzie TECHNIK LOGISTYK. Szkoła mieści się w Chełmnie przy ulicy aleja 3 Maja 5.

W naszej szkole Uczeń może wybrać jeden z profili „mundurowych”:

  • wojskowy
  • policyjny
  • strażacki
  • służby więziennej

Historyczna inauguracja I klasy w zawodzie technik logistyk odbyła się 01.09.2014 r., natomiast pierwsze Ślubowanie Uczniów klas mundurowych odbyło się 02 października 2014 r. w I Brygadzie Logistycznej w Bydgoszczy.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji branżowych z wojska, policji i straży pożarnej potwierdzonych certyfikatami i uprawnieniami. Zajęcia dodatkowe odbywają się na strzelnicach oraz w centrach i ośrodkach szkoleniowych Wojska, Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Jest to szkoła o uprawnieniach szkoły PUBLICZNEJ. Kształcenie, egzaminy zawodowe, matura, świadectwa, świadectwo maturalne, zdobycie zawodu jest identyczne jak w szkołach publicznych z tą różnicą, że uczeń i rodzic ma znacznie więcej korzyści.

W naszej szkole Uczniowie kształcą się w zawodzie TECHNIK LOGISTYK. Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem zawodowym i maturą.

Technikum w tym zawodzie  przygotuje do pracy w zakresie planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Jednym słowem jest to zawód „na czasie” i potrzebny w każdym przedsiębiorstwie!!!!

Organem założycielskim szkoły jest Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne. Działamy na rynku kujawsko-pomorskim i części województwa pomorskiego już prawie ćwierć wieku. W ramach naszej działalności realizujemy kursy i szkolenia specjalistyczne, kursy dla nauczycieli oraz technika – szkoły dzienne „mundurowe” dla młodzieży.

Organ założycielski szkoły ma uprawnienia firmy szkoleniowej, dlatego też każdy Uczeń ma możliwość zrealizowania wybranego kursu zawodowego zupełnie za darmo! Warto wspomnieć, że wybierając kurs np. spawania czy na operatora koparko-ładowarki można zaoszczędzić około 2000 tys zł. (tyle kosztuje kurs na tzw. „wolnym rynku”). Ponadto dzięki wybranemu profilowi wojskowemu, policyjnemu, strażniczemu czy strażackiemu Uczeń u nas zdobywa praktyczną wiedzę oraz liczne uprawnienia i certyfikaty branżowe.

Dzięki naszemu innowacyjnemu kształceniu  tzw. systemowi dualnemu, czyli powiązaniu teorii, praktyki i dodatkowych kursów zawodowych nasz absolwent jest bardziej konkurencyjny na rynku pracy i ma większe szanse na zatrudnienie.

W trakcie nauki organizujemy wyjazdy sprawnościowo-szkoleniowe związane z wybraną branżą.

W naszej szkole każdy Uczeń otrzymuje NOWE umundurowanie za darmo!!!!

Zapraszamy do naszej szkoły w Chełmnie, która mieści się przy alei 3 Maja 5.

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2015/2016

Od 01.09.2015 r. rozpoczęliśmy drugi rok działalności naszej naszej szkoły. Serdecznie witamy w murach naszej szkoły II klasę technikum oraz po raz pierwszy nową klasę I. Życzymy wam miłych wrażeń i owocnej pracy w nowym roku szkolnym. Wszelkie informacje dotyczące uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców umieszczone są na poszczególnych stronach tematycznych, do których dostęp jest poprzez zakładki umieszczone z boku strony głównej. 

01.09.2015 r.

Pierwszy dzień szkoły. Nasze wrażenia były pozytywne, choć mieliśmy w sobie ten niepokój i strach, że sobie nie poradzimy z tymi całymi trudnościami, lecz gdy zaczęła się cała uroczystość wątpliwości odeszły. Piękny list od p. prezesa mgr. inż. Pawła Duzdowskiego dodał nam wszystkim otuchy i przekonał, że wybór tej szkoły był dobrym krokiem w naszym młodym życiu. Gdy przyszła kolej na poznanie swojej klasy i pani wychowawczyni Danuty Malinowskiej przyszły również myśli pozytywne, gdyż wszyscy dla siebie byli mili i sympatyczni, wiemy, że lepsza szkoła nam się trafić nie mogła.

zobacz naszą klasę

22.09.2015 r. 

W dniu 22.09.215 r. odbyło się ślubowanie klas pierwszych technikum mundurowego. Razem z p. majorem Kończeskim, p. dyrektor Mirosławą Murawską oraz wychowawcą klasy p. Danutą Malinowską udaliśmy się do 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy gdzie staliśmy się pełnoprawnymi uczniami ZDZ Bydgoszcz. Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas:
Wicewojewoda Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Elżbieta Rusielewicz
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Zbigniew Ostrowski
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – st brygadier Wojciech Gmurczyk
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nakle – st brygadier Roman Kłos
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie – st brygadier Sławomir Jagas
Komendant Miejskiej Policji w Bydgoszczy – mł insp. Andrzej Cieślik
Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy – płk Grzegorz Chojnacki
Komendant Straży Granicznej – p. Monika Szczygieł
Odbył się też występ orkiestry wojskowej i kompanii honorowej oraz okolicznościowe przemówienia. Podczas uroczystości ślubowania Prezes Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Paweł Duzdowski podpisał porozumienie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Bydgoszczy. Po uroczystość udaliśmy się na poczęstunek w postaci grochówki wojskowej. 

zobacz zdjęcia ze ślubowania klasy I

26.09.2015 r.

Dnia 26.09.2015 r. Klasa pierwsza technikum z p. majorem Andrzejem Kończewskim wybrała się na strzelnice w Klamrach. Celem tej wyprawy była pierwsza nauka strzelania z broni strzeleckiej. Było super! Wszystkim się bardzo podobało. Uczyliśmy się również budowy, rozkładnia i składania broni. Nie możemy się już doczekać następnych zajęć na strzelnicy.

zobacz zdjęcia ze strzelania: zd. 1, zd. 2, zd. 3, zd. 4, zd. 5

08.10.2015 r. 

Dnia 08.10.2015 r. odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja. Pozorowanym powodem był pożar, który wybuchł w sali nr 5. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły sprawnie opuścili budynek szkolny i ustawili się na wyznaczonym terenie. Mieliśmy okazję obejrzeć zawodową i ochotniczą straż pożarną w działaniu. Dla wielu z nas zwłaszcza tych, którzy chcieliby w przyszłości związać swoje życie zawodowe ze służbą w straży pożarnej, był to pokaz profesjonalnych działań tych jednostek w praktyce.

zobacz zdjęcia: zd. 1, zd 2, zd 3, zd  4, zd 5

10.11.2015 r.

W tym dniu w naszej szkole odbyła się akademia związana z obchodami 97 rocznicy odzyskania niepodległości.

zobacz zdjęcia: zd. 1, zd. 2, zd. 3, zd. 4, zd. 5, zd. 6 

11.11.2015 r.

Święto Niepodległości. To już 97 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Delegacja naszej szkoły uczestniczyła w miejskich obchodach narodowego święta, które tradycyjnie odbyły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Tak jak i inne delegacje: władz,  szkół, organizacji społecznych działających w mieście złożyliśmy symboliczną wiązankę w hołdzie tym, którzy poświęcili życie abyśmy my mogli żyć, uczyć się i pracować w wolnym kraju. 

zobacz zdjęcia: zd. 1, zd. 2, zd. 3, zd. 4

22.12.2015 r

Wtorek 22.12.2015 r – w naszych klasach I i II odbyła się Wigilia szkolna oraz braliśmy udział w Jasełkach przygotowanych przez naszych młodszych kolegów z gimnazjum. Bardzo się nam ten ich występ podobał. Może w następnym roku my pokażemy nasze zdolności aktorskie i zaprosimy na przedstawienie naszych kolegów z gimnazjum.

zobacz zdjęcia: zd. 1, zd. 2, zd. 3., zd. 4

5.02.2016 r.

W tym dniu (piątek) rozpoczęła działalność w naszej szkole świetlica dla uczniów. Wybraliśmy dla niej znamienną nazwę „Azyl kadeta”. Jest wspaniale wyposażona i pozwala nam spędzić w miłej atmosferze wolne chwile. Jak wygląda zobacz na zdjęciach poniżej.

zobacz zdjęcia: zd. 1, zd. 2, zd. 3, zd. 4

w piątek 5.02.2016 r odbyło się również mianowanie uczniów naszej szkoły na wyższy stopień. Jesteśmy dumni z tego , że nasz wysiłek został doceniony. Mamy nadzieję, że dalszym postępowaniem zaświadczymy o tym, że te wyższe nam się słusznie należały.

zobacz zdjęcia: zd. 1, zd. 2, zd. 3

5.03.2016 r.

Z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych wzięliśmy udział we Mszy Świętej w Ich intencji. Została ona odprawiona w Parafii Świętego Józefa w sobotę 5 marca o godzinie 1800. Po Mszy św. odbył się  wykład Pana Pawła Sztamy na temat historii Żołnierzy Wyklętych i program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży chełmińskiej.

zobacz zdjęcia: zd. 1, zd. 2, zd. 3