Kontakt

Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie

Adres szkoły: aleja 3 Maja 5; 86-200 Chełmno

Dyrektor szkoły mgr Mirosława Murawska – tel. 509 354 030

Sekretariat – 662 412 144

Adresy e-mail: sekretariat.chelmno@bzdz.pl  lub miroslawa.murawska@bzdz.pl