Strzelnica, liczne konkursy i inne atrakcje na Pikniku Przyszłego Kadeta w Ciechanowie. Dopisała nie tylko pogoda, ale również świetne nastroje!

W ubiegłym tygodniu, 9 czerwca br. w prowadzonej przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Mundurowej Szkole Technicznej w Ciechanowie odbyło się zakończenie roku mundurowego oraz Piknik Przyszłego Kadeta.

Podczas uroczystej musztry płk rez. Krzysztof Groch wręczył uczniom klas mundurowych Szkoły Technicznej bydgoskiego ZDZ odznaczenia i wyróżnienia.

blank

blank

 

 

 

 

blankblank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze strony organu prowadzącego szkołę głos zabrał Prezes Zarządu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego, Paweł Duzdowski, który poinformował, że dzięki dopełnieniu wszelkich procedur szkoła otrzymała zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie od 1 września 2022 Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz przekazał – na ręce Pani Dyrektor Bogumiły Wejs – prezent w postaci laserowego trenażera strzeleckiego.

blank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas wydarzenia przyszli kadeci, którzy licznie przybyli na wydarzenie mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną placówki, obejrzeć nowy budynek szkoły oraz nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne. Zorganizowano wiele atrakcji m.in: strzelanie z broni pneumatycznej, pokaz wykrywaczy metali, rzut granatem i wiele innych.

blank    blank

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za bardzo duże zainteresowanie piknikiem, świetną atmosferę i aktywny udział w atrakcjach. Do zobaczenia w ciechanowskiej „Mundurówce”!

Data publikacji: 15-06-2022