Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Szanowni Państwo,
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne jest największym ośrodkiem edukacyjnym w regionie kujawsko-pomorskim, części województwa pomorskiego oraz mazowieckiego.

Co roku w naszych Ośrodkach Szkoleniowych oraz w „Mundurowych” Szkołach Technicznych kształci się blisko 8 tys. osób. zdobywając nowy zawód lub doskonaląc swoje umiejętności zawodowe.

Naszą misją jest kształcenie zawodowe i specjalistyczne osób dorosłych, zarówno pracujących jak i bezrobotnych oraz młodzieży na kierunkach najbardziej pożądanych na regionalnym rynku pracy.

Od września 2012 r. w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim prowadzimy dla młodzieży dzienne „Mundurowe” Szkoły Techniczne o profilu wojskowym, policyjnym, strażackim i służby więziennej.

Kształcimy również kadrę nauczycielską indywidualnie na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz grupowo w zakresie szkolenia Rad Pedagogicznych.

Podstawą misji Zakładu jest otwartość na zmieniające się potrzeby społeczne i troska o wysoką jakość świadczonych usług. Jako pierwsza instytucja edukacyjna w regionie uzyskaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz Certyfikat Krajowego Systemu Usług.

W dniu 12 stycznia 2016 r. na mocy Aktu Powołania nr 2/2016 w porozumieniu z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) powołaliśmy Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji w Bydgoszczy.

Nasze ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń, z którymi obecnie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej osoby, firmy w regionie, znajduje odzwierciedlenie w efektywności przeprowadzanych szkoleń specjalistycznych oraz egzaminowaniu i certyfikowaniu nabytych umiejętności i wiedzy.

Nie ustajemy w staraniach by nadążyć za zmianami jakich wymaga od nas społeczeństwo regularnie poszerzając naszą ofertę dostosowaną do nowych technologii i wymogów rynku pracy oraz rynku szkoleniowego.

Pracują u nas wykwalifikowani pracownicy, którzy w sposób szczególny i indywidualny podchodzą do każdej osoby, każdego szkolenia i firmy.

Zapraszamy do naszej firmy a zajmiemy się Państwem zawodowo!

Posiadamy specjalne uprawnienia do prowadzenia kursów szkoleń i egzaminów, w tym:

  • uprawnienia Ministerstwa Gospodarki Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do prowadzenia kursów na operatorów maszyn budowlanych i urządzeń drogowych,
  • uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki do prowadzenia szkoleń i egzaminów energetycznych (SEP),
  • uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na realizację kursów i egzaminów dla spawaczy,
  • uprawnienia i akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty na realizację kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli,
  • akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty na realizację kursów zawodowych i szkoleń specjalistycznych,
  • uprawnienia na realizację kursów z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR,
  • uprawnienia na potwierdzanie kwalifikacji zawodowych nabytych w drodze formalnej i nieformalnej oraz poprzez doświadczenie w pracy,
  • Agencję Zatrudnienia, której celem jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy w Polsce i krajach Europy Zachodniej. Zajmujemy się również poradnictwem zawodowym,
  • Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Bydgoski ZDZ to lider w zakresie usług edukacyjnych w regionie.
Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej bogatej oferty edukacyjnej i doradczej.

Paweł Duzdowski 
Prezes Zarządu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego