Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Nasza oferta odpowiada na wyzwania dnia dzisiejszego oraz przyszłości, uwzględniając zmiany społeczne, gospodarcze ale również zaspakaja tradycyjne potrzeby społeczeństwa. Jak wiemy wszyscy zmagamy się z pandemią Covid-19 to spowodowało konieczność szybkiego wdrożenia aktualnej formy kształcenia w formach kursowych, szkolnych poprzez nauczanie hybrydowe lub całkowicie zdalne.

Jesteśmy firmą z ponad 30 letnim doświadczeniem, nowoczesną z tradycjami. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, która podchodzi do każdego naszego słuchacza, ucznia czy instytucji w sposób życzliwy i wyjątkowy.

Jesteśmy elastyczni w formach kształcenia i posiadamy w tym już doświadczenie. Stosujemy nowoczesne technologie kształcenia stacjonarnego i zdalnego wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia i pomoce dydaktyczne. Jesteśmy firmą cieszącą się społecznym zaufaniem i rzetelnością. Świadczy o tym m.in.: fakt, że co raz więcej mamy nowych słuchaczy kursów, zwiększamy liczbę uczniów w nowatorskich Mundurowych Szkołach Technicznych. Otwieramy ciągle nie tylko nowe formy kursowe, nowe szkoły i kierunki kształcenia ale również zajmujemy się opieką połączona z edukacją w żłobkach i Dziennego Domu Aktywności Seniora. W sposób systematyczny modernizujemy i rozbudowujemy bazę dydaktyczną.

Naszą działalność można ująć w kilku najważniejszych obszarach edukacyjno-opiekuńczych:

 • kursy i szkolenia specjalistyczne,
 • mundurowe szkoły techniczne o profilu, wojskowym, policyjnym, strażackim i służby więziennej,
 • licea ogólnokształcące rozszerzone o kształcenie się o profilu wojskowym, psychologii w zarządzaniu oraz pomocą społeczną,
 • żłobki,
 • dzienny Dom Aktywnego Seniora,
 • potwierdzanie kwalifikacji, umiejętności i wiedzy w ramach Komisji Egzaminacyjnych działających przy bydgoskim ZDZ, w tym Regionalnym Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Bydgoszczy.

Nasza placówka mieści się w Bydgoszczy, jednak proponowana przez nas działalność kursowa i szkolna odbywa się również w innych miastach m.in. w Inowrocławiu, Chełmnie, Mogilnie, Chojnicach, Aleksandrowie Kujawskim, Mroczy, Kołaczkowie, Ciechanowie oraz Sępólnie Krajeńskim.

Należy również wspomnieć o własnych Komisjach Kwalifikacyjnych: Komisji Energetycznej powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki oraz Komisji Spawalniczej, która wydaje uprawnienia Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Ponadto organizujemy kursy i egzaminy od „a” do „z” z zakresu obsługi maszyn budowlanych. Po zdanym egzaminie nasi słuchacze otrzymują uprawnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Oprócz szkoleń w systemie kursowym realizujemy usługi doradcze, w tym doradztwo zawodowe, biznesowe, psychologiczne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą edukacyjno-opiekuńczą w której każdy znajdzie coś dla siebie.

Szczegółową ofertę i informacje, które są na bieżąco aktualizowane można znaleźć na naszej stronie www, profilach społecznościowych takich jak: Facebook, You Tube, Instagram, Linkedln.
Od ponad 30 lat jesteśmy dla Was! Zapraszamy!

Posiadamy specjalne uprawnienia do prowadzenia kursów szkoleń i egzaminów, w tym:

 • uprawnienia Ministerstwa Gospodarki Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do prowadzenia kursów na operatorów maszyn budowlanych i urządzeń drogowych,
 • uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki do prowadzenia szkoleń i egzaminów energetycznych (SEP),
 • uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na realizację kursów i egzaminów dla spawaczy,
 • uprawnienia i akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty na realizację kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli,
 • akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty na realizację kursów zawodowych i szkoleń specjalistycznych,
 • uprawnienia na realizację kursów z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR,
 • uprawnienia na potwierdzanie kwalifikacji zawodowych nabytych w drodze formalnej i nieformalnej oraz poprzez doświadczenie w pracy,
 • Agencję Zatrudnienia, której celem jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy w Polsce i krajach Europy Zachodniej. Zajmujemy się również poradnictwem zawodowym,
 • Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Bydgoski ZDZ to lider w zakresie usług edukacyjnych w regionie.
Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej bogatej oferty edukacyjnej i doradczej.

Paweł Duzdowski 
Prezes Zarządu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego