Podnieś swoje kwalifikacje i zapisz się na kurs OPERATORA MASZYN BUDOWLANYCH!

Planujesz zmienić pracę lub szukasz dodatkowych możliwości?

Podnieś poziom swoich kwalifikacji i zapisz się na kurs:

  • Operatora koparkoładowarki klasa III
  • Operatora koparki jednonaczyniowej klasa III
  • Operatora ładowarki jednonaczyniowej klasa III

 

Jaki warunki należy spełnić, by wziąć udział w szkoleniu?

  • należy mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające „Brak przeciwwskazań do wykonywania i pobierania praktycznej nauki podczas kursu operatora”.

    Szkolenie kończy się egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po jego zdaniu otrzymasz książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 

blank

Centrum Kształcenia Kadr

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120, Bydgoszcz

tel. 52 342 04 92; 889 804 846
ckk@bzdz.pl

Zapraszamy!

Data publikacji: 06-07-2022