Ośrodek Szkoleniowy Centrum Kształcenia w Chojnicach

Centrum Kształcenia w Chojnicach

Szkoła Biznesu w Chojnicach powstała 01.03.1993 r. Główną formą działalności to usługi szkoleniowe – kursy doskonalące, zawodowe i kwalifikacyjne.

Od 1996 r. przy Szkole Biznesu powołana została Policealna Szkoła Zawodowa. Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej, posiada wpis do Krajowego Systemu Usług, do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2008.

W 2001 r. powołany został Ośrodek Kształcenia Kadr wpisany do rejestru Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Ośrodek prowadzi kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli.

blank