Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego
to ogólnopolska sieć placówek oświatowych

Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego jest stowarzyszeniem oświatowym i naukowo-technicznym skupiającym 24 Zakłady Doskonalenia Zawodowego, których tradycja sięga nierzadko lat dwudziestych ubiegłego wieku. Naszą misją jest kreatywność, otwartość na potrzeby edukacyjne społeczeństwa i gospodarki, celem przedstawienie oferty edukacyjnej pozwalającej kształcić się przez całe życie. Razem tworzą najbardziej rozbudowaną sieć niepublicznych placówek edukacyjnych w kraju.

blank