Zawarcie porozumienia z PSP

13 lipca Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, którego Prezesem Zarządu jest mgr inż. Paweł Duzdowski oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, reprezentowana przez Komendanta st. bryg. mgr inż. Rafała Świechowicza, odnowiły porozumienie o współpracy.

Obie strony potwierdziły chęć kontynuacji współpracy w zakresie wychowania młodego pokolenia zgodnie z patriotycznymi ideałami w służbie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym przywiązaniem do kultywowania historii i tradycji straży pożarnej wśród młodzieży oraz prowadzenia edukacji w celu kształtowania pozytywnych postaw i właściwego podejścia do zadań, jakie stawiane są straży pożarnej. 

blank

Porozumienie, które zostało zawarte, jest potwierdzeniem kontynuacji wieloletniej i owocnej współpracy między Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego a jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zapoznania się z zakresem zadań oraz sposobem ich realizacji, a także z wykorzystywanym sprzętem i wyposażeniem w Państwowej Straży Pożarnej.

Data publikacji: 14-07-2023