Wizyta w Oddziale Straży Granicznej

Do Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku zawitała grupa naszych kadetów. Celem tej wizyty było zapoznanie uczniów z obiektem oraz wybranymi elementami procesu szkolenia funkcjonariuszy. Podczas pobytu uczniowie mieli okazję zwiedzić sale specjalistyczne, strzelnicę oraz trenażery, uczestniczyli w krótkich zajęciach z wybranych zagadnień branżowych. Część uczniów wyraziła chęć podjęcia służby w formacjach mundurowych, dlatego też funkcjonariusze starali się przybliżyć im rzeczywiste zadania realizowane przez Straż Graniczną. Spotkanie miało również ważne znaczenie w kontekście patriotycznego wychowania młodzieży oraz propagowania zachowań prospołecznych, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Data publikacji: 08-06-2023