Przejęcie opieki nad ośrodkami w Nakle i Koronowie

Od dnia 01 września 2018 r. organizację i realizację szkoleń dla Nakła i Koronowa  przejmuje biuro Ośrodka Szkoleniowego w Bydgoszczy.

Wszystkie zainteresowane uczestnictwem w kursach osoby z okolic Nakła i Koronowa – zapraszamy do kontaktu z:

Centrum Kształcenia Kadr BZDZ
ul. Fordońska 120
85-739  Bydgoszcz

Kierownik Ośrodka:
Pani Anita Furgała

Tel.: 52 342 04 92

E-mail: ckk@bzdz.pl

Data publikacji: 03-09-2018