Poszukiwani wykładowcy i instruktorzy dla operatorów maszyn budowlanych

W związku z rozszerzeniem oferty szkoleniowej o kursy dla operatorów maszyn budowlanych oraz ogromnym zainteresowaniem wspomnianymi szkoleniami, poszukujemy wykładowców zajęć teoretycznych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wymagania:

Wykładowca zajęć teoretycznych:

średnie wykształcenie techniczne, przygotowanie pedagogiczne (kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – odbywa się u nas cyklicznie) oraz doświadczenie zawodowe przy eksploatacji maszyn określonej specjalności.

Instruktorów praktycznej nauki zawodu:

Zgodnie z procedurą instruktorzy powinni legitymować się, co najmniej zawodowym wykształceniem technicznym oraz uprawnieniami najwyższej klasy przewidzianej dla danej specjalności zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. 2017, poz. 134).

Więcej informacji pod nr telefonu:
52 397 34 16

CV proszę przesyłać na adres: szkolenia.chojnice@bzdz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Data publikacji: 04-09-2018