Gala 30-lecia BZDZ

W dniu 9 września 2021 w Fabryce Lloyda przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy  odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia powstania Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo – Technicznego.

W uroczystości udział wzięli miedzy innymi: Wojewoda Kujawsko Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty – Marek Gralik, Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy – Maria Wasiak, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przedstawiciele Służb Mundurowych z Wojska, Policji, Straży Pożarnej i Służby Więziennej, Prezes Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego – Andrzej Piłat, Prezesi ZDZ – ów z całej Polski, przedstawiciele wielu firm i instytucji współpracujących z BZDZ, Dyrektorzy szkół technicznych i ośrodków szkoleniowych BZDZ, Członkowie Stowarzyszenia, Rada Zakładu, Pracownicy oraz Przyjaciele Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Paweł Duzdowski po uroczystym przywitaniu wszystkich zaproszonych gości podsumował dotychczasową działalność Bydgoskiego ZDZ, nie szczędząc podziękowań i wyrazów uznania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju i sukcesu firmy.

W swoim przemówieniu wspomniał przełomowe momenty i ożywił wspólne wspomnienia. Opowiedział o dalszym rozwoju Bydgoskiego ZDZ i szerokich planach na przyszłość.

Następnie swoje przemówienia wygłosili Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty, Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Prezes Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego i inni zaproszeni goście. Na ręce Prezesa Zarządu Pawła Duzdowskiego zostały złożone liczne gratulacje, listy intencyjne i kwiaty.

Gala 30-lecia Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego była też niezwykle ważnym wydarzeniem dla wszystkich zasłużonych osób. Wręczone zostały odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, medale Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz odznaczenia przyznane przez Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego za wieloletnią owocną, pełną poświęcenia i zaangażowania pracę na rzecz BZDZ.

Uroczystość uświetnił występ dwóch artystek – skrzypaczki oraz wiolonczelistki o nazwie „Pinky Loops”, do których po kilku utworach dołączył również wokalista Rafał „Zwierzak” Zieliński. Goście mieli również okazję wysłuchać występów uczniów Szkół Technicznych BZDZ w Chełmna i Bydgoszczy.

Zwieńczeniem obchodów jubileuszu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo – Technicznego był wspólny poczęstunek oraz upominki dla wszystkich przybyłych gości.

Data publikacji: 03-10-2021