Uczniowie z wizytą w Zakładzie Karnym w Koronowie

W ramach wizyty uczniowie mogli zapoznać się w realnych warunkach z funkcjonowaniem zakładu karnego, poznać zadania funkcjonariuszy, wyposażenie pomieszczeń, a także zasady naboru do Służby Więziennej oraz podstawy penitencjarystyki i pracy resocjalizacyjnej z osadzonymi.

Data publikacji: 05-02-2023