Uroczystość wręczenia Sztandaru BZDZ Stowarzyszeniu Oświatowo-Technicznemu

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 11.00 się Katedrze pw. Św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy pod przewodnictwem J.E. dr Jana Tyrawy, który dokonał poświęcenia sztandaru.

Po mszy świętej nastąpiło przejście  na płytę Starego Rynku, gdzie około godz. 12.00 rozpoczęły się główne obchody. Uroczystość patronatami honorowymi objęli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbecki oraz Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. W uroczystości udział wzięli: Ekscelencja ks. Biskup Diecezji Bydgoskiej dr Jan Tyrawa, Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Pani Anna Mackiewicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik,  Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, Dowódca I Brygady Logistycznej w Bydgoszczy płk Dariusz Żuchowski, Starostowie i Burmistrzowie z regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawicieli Pracodawców i Przedsiębiorców z regionu.

Data publikacji: 04-06-2016