Realizacja zajęć profilowych po zmianie przepisów

We wtorek, 20 kwietnia, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyło się spotkanie poświęcone wypracowaniu sposobu realizowania zajęć profilowych po zmianie obowiązujących obostrzeń. W spotkaniu udział wzięli  przewodniczący klas 1 – 3 , Dyrektor ds. Koordynacji Szkół Mundurowych płk Krzysztof Groch, major Jacek Lewandowski, szkolny koordynator, asp. sztab. Dariusz Piekarski – instruktor zajęć policyjnych –  oraz Grażyna Guzińska, wicedyrektor szkoły. Stan pandemii spowodował, że dodatkowe zajęcia dla uczniów o profilu policyjnym ,straży pożarnej, służby więziennej i wojskowym zostały zawieszone przez prawie rok. W tym czasie uczniowie mieli tylko możliwość zapoznania się z wiedzą służb za pomocą lekcji on-line.
W trakcie spotkania omówiono wspólne działania dla uczniów, takie jak wyszkolenie strzeleckie oraz inne zajęcia związane z podnoszeniem wiedzy jak i kondycji fizycznej.

Data publikacji: 09-05-2021