Kontakt

Dyrektor szkoły: mgr Anna Henszke anna.henszke@bzdz.pl
Kierownik ds. organizacji pracy szkoły mgr Grażyna Guzińska grazyna.guzinska@bzdz.pl
Specjalista ds. dydaktyczno-wychowawczych mgr Alicja Rutkowska  
Pracownicy sekretariatu:

mgr Monika Gajda – Knitter

mgr Anna Hałasowska

chojnice@bzdz.pl

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 882 616 197   

Szkoła Techniczna BZDZ w Chojnicach
ul. Kościerska 10 ; 89-600 Chojnice