Kontakt

Dyrektor szkoły:  mgr Anna Henszke anna.henszke@bzdz.pl
Wicedyrektor:  mgr Grażyna Guzińska grazyna.guzinska@bzdz.pl
Pracownicy sekretariatu:  mgr Monika Gajda – Knitter chojnice@bzdz.pl
   mgr Anna Hałasowska chojnice@bzdz.pl

 

 

 

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 882 616 197   

Szkoła Techniczna BZDZ w Chojnicach
ul. Kościerska 10 ; 89-600 Chojnice