Kontakt

Dyrektor szkoły:mgr Anna Henszke

anna.henszke@bzdz.pl

Kierownik ds. organizacji pracy szkołymgr Grażyna Guzińska

grazyna.guzinska@bzdz.pl

Specjalista ds. dydaktyczno-wychowawczychmgr Lidia Walewska

lidia.walewska@bzdz.pl

Pracownicy sekretariatu:

Specjalista ds. administracyjno-technicznych:      mgr Anna Hałasowska

mgr Justyna Chabowska 

chojnice@bzdz.pl

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 882 616 197   

Szkoła Techniczna BZDZ w Chojnicach
ul. Kościerska 10 ; 89-600 Chojnice