Egzamin końcowy z edukacji wojskowej 2021

W dniach 22 i 23 kwietnia, uczniowie certyfikowanej, wojskowej klasy IVa po raz ostatni zaprezentowali się w pełnym umundurowaniu podczas egzaminu kończącego zajęcia z edukacji wojskowej. Kadeci zmierzyli się z pytaniami sprawdzającymi stopień znajomości treści objętych szkoleniem. Następnie odbył się egzamin praktyczny, który obejmował zagadnienia z taktyki, szkolenia strzeleckiego, terenoznawstwa, szkolenia medycznego, szkolenia rodzaju wojsk oraz musztry. Celem egzaminu było sprawdzenie nabytych umiejętności podczas wcześniejszych lat nauki. Uczniowie znakomicie poradzili sobie z pytaniami i zmęczeni, ale uśmiechnięci opuszczali szkołę po zdanym egzaminie.

 

 

Data publikacji: 08-05-2021