Grono Pedagogiczne

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
Benjamin Franklin

Grono Pedagogiczne Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach
w roku szkolnym 2020/2021

 Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot nauczania

1.

Borzyszkowska Joanna przedmioty zawodowe, matematyka, wychowawca
2. Ciepłuch- Klofczyńska Daria język polski
3. Czarnota Marcin historia, historia i społeczeństwo, przedmioty zawodowe, wychowawca
4. Dyląg Renata wychowanie fizyczne
5. Fiedziuszko Marek język angielski
6. Habecka Wiesława chemia, biologia
7. Hatta Bożena plastyka, wychowawca
8. Henszke Małgorzata opiekun Samorządu Uczniowskiego
9. Holc-Myszka Agnieszka przedmioty zawodowe, język angielski
10. Jakubczyk Joanna przedmioty zawodowe
11. Jaworski Maciej historia
12. Jażdżewska Katarzyna geografia
13. Jażdżewski Kamil historia
14. Kępa Daniel wychowanie fizyczne
15. Kelman Mirosław religia
16. Kniter Krystian wychowanie fizyczne
17. Kunowski Rafał religia
18. Lorek Marcin przedmioty zawodowe
19. Murawska Ewa język polski, wychowawca
20. Nyks Krzysztof edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, wychowawca
21. Rutkowska Alicja  etyka
22. Rutkowski Piotr język angielski, wychowawca
23. Sobańska Paulina wychowanie fizyczne
24. Sokoliński Dariusz historia
25. Steinke Marlena fizyka
26. Stoltman Danuta wychowanie fizyczne, wychowawca
27. Szamocka Aneta język angielski
28. Tkaczyk-Klekocińska Ewa język niemiecki, przedmioty zawodowe, wychowawca
29. Tomaszek Hanna przedmioty zawodowe, opiekun wolontariatu
30. Tracz Danuta przedmioty zawodowe
31. Werra Dariusz pedagog, doradztwo zawodowe
32. Wiese-Chyła Anna język angielski
33. Wirkus Izabela ekonomia w praktyce, język niemiecki
34. Wojas Bernadeta język polski
35. Wojnar Justyna matematyka, wychowawca
36. Zieliński Andrzej informatyka
37.  Zyskowska Bożena  język angielski
38.

Janiak Marcin

instruktor – służba więzienna

39.

Kulesza Arkadiusz

instruktor – straż pożarna

40.

Lewandowski Jacek

instruktor – edukacja wojskowa

41.

Piekarski Dariusz

instruktor – policja

42.

Frączek Jarosław

instruktor strzelania