Współpraca

                                                                    

„Uczymy się nie dla szkoły, a dla życia”  Seneka Młodszy

Podpisując porozumienia i nawiązując współpracę z instytucjami branżowymi, służbami mundurowymi i uczelniami, realizujemy jedną z naszych głównych zasad – naukę poprzez doświadczenie.

Uczniowie podczas zajęć i licznych wyjazdów profilowych zdobywają wiedzę i doskonalą umiejętności dzięki doświadczeniu funkcjonariuszy współpracujących służb mundurowych, a spotkania i warsztaty z wykładowcami zaprzyjaźnionych uczelni pozwalają poznać tajniki przyszłego zawodu.

 

Porozumienia o współpracy

 
Porozumienie w sprawie współpracy
w obszarze dydaktyczno-wychowawczym z dnia 01.09.2022r.
zawarte pomiędzy
Zarządem Miejskim Ligi Obrony Kraju
reprezentowanym przez Prezesa ZM LOK w Chojnicach mgr Jarosławem Frączek
a
Szkołą Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
reprezentowaną przez Dyrektor mgr Annę Henszke

 

Porozumienie o współpracy
z dnia 16.11.2019 zawarte pomiędzy
Sopocką Szkołą Wyższą
reprezentowaną przez prof. dr hab. Teresę Martyniuk – Rektora Sopockiej Szkoły Wyższej
a
Szkołą Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
reprezentowaną przez Dyrektor mgr Annę Henszke

 

Umowa o współpracy
zawarta w dniu 20 listopada 2019
pomiędzy
Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
reprezentowaną przez Rektora – Komendanta kontradmirała prof. dr hab. Tomasza Szubrychta
a
Szkołą Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
reprezentowaną przez Dyrektor mgr Annę Henszke

 

Porozumienie intencyjne
w sprawie współpracy w obszarze dydaktyczno-wychowawczym
z dnia 12 czerwca 2019
pomiędzy
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
st. kpt. Błażeja Chamier-Cieminskiego
a
Szkołą Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Chojnicach
reprezentowaną przez
Dyrektor mgr Annę Henszke

 

Porozumienie w sprawie współpracy
w obszarze dydaktyczno-wychowawczym z dnia 04.04.2019r.
zawarte pomiędzy
Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszeniem Oświatowo-Technicznych
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu mgr inż. Pawła Duzdowskiego
a
Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Bydgoszczy
reprezentowanym przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy płk. Jacka Gościaka

 

Porozumienie o współpracy
pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Chojnicach
a Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego
Stowarzyszeniem Oświatowo – Technicznym w Bydgoszczy.

 

Porozumienie o współpracy między Jednostką Wojskową 3775 Chojnice
i Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego
Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w Bydgoszczy .

 

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Człuchowie
a Dyrektorem Technikum Mundurowym Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Chojnicach