VI Olimpiada Logistyczno-Spedycyjna – etap I

W dniu 19.11.2021 r. odbył się I etap VI Olimpiady Logistyczno-Spedycyjnej organizowanej przez Uniwersytet Gdański a sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które objęło patronat nad wydarzeniem. Koordynatorem olimpiady w naszej szkole jest Pani Małgorzata Kaszewska, która również przeprowadziła etap I.

Data publikacji: 23-11-2021