Grono Pedagogiczne

 

  • Dyrektor Szkoły – mgr Mariusz Fiałkowski
  • Wicedyrektor – mgr Małgorzata Żbikowska

język polski

mgr Mariusz Fiałkowski

mgr Agnieszka Nadolska-Nowak

język niemiecki

mgr Sylwia Błachowska

język angielski

mgr Natalia Kłos

mgr Agnieszka Szałczyńska

język rosyjski mgr Małgorzata Juchniewicz

historia

historia i społeczeństwo

koło genealogiczne

mgr Małgorzata Góralska

dr Piotr Nowak

wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Grębocka 

mgr Piotr Lewandowski 

podstawy przedsiębiorczości

mgr Małgorzata Kaszewska

geografia

mgr Lidia Lewandowska

biologia

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Małecka

informatyka

mgr Witold Sobczak

chemia

mgr Kamila Drużyńska

matematyka

fizyka 

mgr Andrzej Ankowski

mgr Krzysztof Niemczyk

działalność gospodarcza

mgr Kamila Krieger

przedmioty zawodowe logistyczne

mgr Andrzej Ankowski

mgr Małgorzata Kaszewska

mgr inż. Hanna Woźniewska

mgr Lidia Lewandowska

pedagog

doradca zawodowy

mgr Małgorzata Juchniewicz

religia/etyka

ks. Łukasz Piskuła
Koordynator klas mundurowych kapitan Artur Wiszniewski