Grono Pedagogiczne

 

blank

  • Dyrektor Szkoły – Mariusz Fiałkowski 
    magister filologii polskiej o specjalnościach: komunikowanie w administracji i zarządzaniu oraz nauczycielska. 
  • student IV roku psychologii o specjalności klinicznej z psychoterapią

Menedżer oświaty, nauczyciel języka polskiego, pedagog, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, wykładowca akademicki na kierunku zarządzanie w oświacie.

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zakresie języka polskiego, doradca metodyczny, specjalista projektowania i prowadzenia zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców (glottodydaktyki), uczestnik wielu kursów, konferencji i seminariów w obszarach edukacji i zarządzania. 

Szczególnie bliskie zawodowo są: Human Resources, Mindfulness w edukacji oraz neurodydaktyka 

blank

  • Wicedyrektor Szkoły – Lidia Nowak                                                                                                                                 
  • magister nauk o rodzinie o specjalizacji mediacje
 
Oligofrenopedagog, nauczyciel geografii  i przedmiotów z branży TSL.
Miłośniczka natury, speedway’a i zapalona podróżniczka.
 
Pani wicedyrektor ma szczególne zadania związane z dydaktyczno-wychowawczą stroną szkoły.
 

koordynator kształcenia mundurowego

 

kpt. rez. mgr inż. Artur Wiszniewski

język polski

mgr Agnieszka Nadolska-Nowak – wych. kl. 2a

mgr Weronika Koźmińska

język angielski

mgr Natalia Kłos

mgr Agnieszka Szałczyńska – wych. kl. 3a

język niemiecki

mgr Sylwia Gaza

język rosyjski

mgr Małgorzata Juchniewicz – wych. kl. 1d

historia

historia i społeczeństwo

historia i teraźniejszość

wiedza o społeczeństwie

 

mgr Małgorzata Góralska

mgr Bożena Świątkowska – wych. kl. 1a

 

wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Grębocka – wych. kl. 4

mgr Piotr Lewandowski – wych. kl. 1b

mgr Julianna Bartnik – wych. kl. 1c, kl. 2c

podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie

mgr Wiesława Bajerska

geografia

mgr Lidia Nowak – wych. kl. 3b 

mgr Agata Smardzewska

biologia

mgr Monika Małecka

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marek Sarnowski

informatyka

mgr Dariusz Lewandowski

chemia

plastyka

mgr Kamila Drużyńska

matematyka

fizyka 

mgr inż. Anna Szymańska – wych. kl. 2b

mgr Sławomir Świeczkowski 

mgr Oliwer Tułnowski

 

 

przedmioty zawodowe logistyczne oraz kolejowe

działalność gospodarcza

kompetencje społeczne i personalne 

zabezpieczenie majątku 

mgr Małgorzata Kaszewska – wych. kl. 5b

mgr Lidia Nowak

mgr Małgorzata Grębocka – wych. kl. 4

mgr inż. Anna Szymańska

mgr Mariola Fiałkowska

mgr inż. Marcin Turski 

mgr Dawid Sawa

mgr inż. Adrian Lewandowski

pedagog szkolny

pedagog specjalny

doradca zawodowy

mgr Małgorzata Juchniewicz – wych. kl. 1d

mgr Michalina Małecka

mgr Piotr Nowak

religia/etyka

mgr Tomasz Rychert

Wychowanie do życia w rodzinie

BHP

mgr Mariusz Fiałkowski

asp. sztab. inż. Krzysztof Ligaj

zajęcia opiekuńczo-wych. kierownik ds. organizacji pracy szkoły

mgr Małgorzata Żbikowska

instruktorzy zajęć mundurowych

kpt. rez. mgr inż. Artur Wiszniewski 

asp. sztab. inż. Krzysztof Ligaj