Grono Pedagogiczne

 

  • Dyrektor Szkoły – Mariusz Fiałkowski 
    magister filologii polskiej o specjalnościach: komunikowanie w administracji i zarządzaniu oraz nauczycielska

Menedżer oświaty, nauczyciel języka polskiego, historii oraz przedmiotów z branży SPL,                                                          członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w zakresie języka polskiego, doradca metodyczny, specjalista projektowania i prowadzenia zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców (glottodydaktyki), uczestnik wielu kursów, konferencji i seminariów w obszarach edukacji i zarządzania

Szczególnie bliskie zawodowo są: Human Resources, Mindfulness w edukacji oraz neurodydaktyka 

wicedyrektor szkoły, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

koordynator klas mundurowych

mgr Małgorzata Żbikowska

kpt. rez. mgr inż. Artur Wiszniewski

język polski

mgr Mariusz Fiałkowski

mgr Agnieszka Nadolska-Nowak

język niemiecki

mgr Sylwia Błachowska

język angielski

mgr Natalia Kłos

mgr Agnieszka Szałczyńska

język rosyjskimgr Małgorzata Juchniewicz

historia

historia i społeczeństwo

koło genealogiczne

dr Piotr Nowak

mgr Małgorzata Góralska

wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Grębocka 

mgr Piotr Lewandowski 

podstawy przedsiębiorczości

mgr Małgorzata Kaszewska

muzyka

mgr Piotr Beciński 

geografia

mgr Lidia Lewandowska

biologia

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Małecka

informatyka

mgr Witold Sobczak

chemia

mgr Kamila Drużyńska

matematyka

fizyka 

mgr Andrzej Ankowski

mgr Krzysztof Niemczyk

działalność gospodarcza

mgr Kamila Krieger

przedmioty zawodowe i BHP

mgr Małgorzata Kaszewska

mgr Lidia Lewandowska

mgr Małgorzata Grębocka

mgr Mariusz Fiałkowski

pedagog

doradca zawodowy

mgr Małgorzata Juchniewicz

religia/etyka

ks. Łukasz Piskuła

Instruktor zajęć mundurowych

inspektor Ryszard Żbikowski