Rekrutacja 2022/23

Drodzy Ósmoklasiści i Szanowni Rodzice, rekrutacja ruszyła!

Mundurowa Szkoła Techniczna w Aleksandrowie Kuj., jest jedyną szkołą w regionie: 

Certyfikowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Nasza szkoła przygotowuje do zdobycia zawodu z przyszłością – technika logistyka. Ponadto nasi absolwenci otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia branżowe związane z wybranym profilem mundurowym.

Kształcimy w 4 profilach:

  • policyjnym,
  • wojskowym,
  • strażackim,
  • służby więziennej.

Współpracujemy z 8 KUJAWSKO-POMORSKĄ BRYGADĄ OBRONY TERYTORIALNEJ.

Uczniowie uczestniczą w licznych wyjazdach, biorą udział w zajęciach z samoobrony, na strzelnicy i poligonie oraz w jednostkach służb mundurowych.

Dzięki współpracy z jednostkami i instytucjami wojskowymi, policją, strażą pożarną i służbą więzienną zajęcia profilowe odbywają się z bardzo dobrze wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną.

Dbamy o kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie sprawności fizycznej oraz predyspozycji psychicznych do pracy w służbach mundurowych.

Stawiamy na naukę przez działanie, dlatego też nasi uczniowie praktyki zawodowe odbywają w Polsce i zagranicą w ramach projektu Erasmus+.

W ramach projektu Akcja! Stażowa mobilizacja! uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci: staży zawodowych w wymiarze jednego miesiąca (staże wakacyjne lub weekendowe). Z tytułu odbywania stażu uczniowi/uczennicy przysługuje m.in: stypendium stażowe; zwrot kosztów dojazdu na staż.

Zachęcamy do pobrania i następnie odesłania wypełnionego kwestionariusza osobowego   (mailowo lub pocztą tradycyjną).

Kwestionariusz osobowy proszę przesłać na adres mailowy sekretariatu szkoły:
technikum-aleksandrow-kujawski@bzdz.pl

KONTAKT: 608 008 002