Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA 2024 RUSZYŁA!

Szkoła Techniczna BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim, jest jedyną szkołą w regionie: 

Certyfikowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz realizującą Oddziały Przygotowania Wojskowego.

Nasza szkoła przygotowuje do zdobycia zawodu z przyszłością

  • TECHNIK LOGISTYK 

oraz

  • TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Ponadto nasi absolwenci otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia branżowe związane z wybranym profilem mundurowym.

Kształcimy w 3 profilach:

  • policyjnym,
  • wojskowym,
  • strażackim,
  • .blank

Współpracujemy z 8 KUJAWSKO-POMORSKĄ BRYGADĄ OBRONY TERYTORIALNEJ oraz WOJSKOWYM CENTRUM REKRUTACJI W TORUNIU

Uczniowie uczestniczą w licznych wyjazdach, biorą udział w zajęciach z samoobrony, na strzelnicy i poligonie oraz w jednostkach służb mundurowych.

Dzięki współpracy z jednostkami i instytucjami wojskowymi, policją, strażą pożarną i służbą więzienną zajęcia profilowe odbywają się z bardzo dobrze wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną.

Dbamy o kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie sprawności fizycznej oraz predyspozycji psychicznych do pracy w służbach mundurowych.

Stawiamy na naukę przez działanie, dlatego też nasi uczniowie praktyki zawodowe odbywają w Polsce i zagranicą w ramach projektu Erasmus+.

W ramach projektu Akcja! Stażowa mobilizacja! uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci: staży zawodowych w wymiarze jednego miesiąca (staże wakacyjne lub weekendowe). Z tytułu odbywania stażu uczniowi/uczennicy przysługuje m.in: stypendium stażowe; zwrot kosztów dojazdu na staż.

Zachęcamy do pobrania i następnie odesłania wypełnionego:   kwestionariusz-osobowy-ucznia-oswiadczenia-technikum-oraz-liceum. Aleksandrów Kujawski (mailowo lub pocztą tradycyjną).

Kwestionariusz osobowy proszę przesłać na adres mailowy sekretariatu szkoły:
technikum-aleksandrow-kujawski@bzdz.pl 

INFORMUJEMY, ŻE OD ROKU SZKOLNEGO 2023/24 WPROWADZAMY OPŁATĘ MIESIĘCZNĄ (od klas pierwszych 2023/24) W WYSOKOŚCI 50 ZŁOTYCH.

KONTAKT: 608 008 002 

blank

regulamin-rekrutacji-2024 szkoła w Aleksandrowie Kuj.

———————————————————————–

UWAGA UCZNIOWIE STARSI

  • REKRUTACJA CIĄGŁA NA ROK 2023/2024 DO KLAS: 4 i 5  (!!!)  

Od września 2024 będziesz w klasie 4 lub 5 i chcesz zmienić szkołę na naszą?  Uczysz się do tej pory w zawodzie TECHNIK LOGISTYK?

Zapraszamy do kontaktu! (W TYCH ROCZNIKACH POSIADAMY JESZCZE 4 WOLNE MIEJSCA!) 

 

blank

REKRUTACJA 2024 – KLASY WOJSKOWE
Myślisz o dołączeniu do #Kadeci? Mamy dla Ciebie blisko ponad 200 ofert #klasawojskowa w całej Polsce!
Warto wybrać taką, którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo program nauczania jest oparty o aktualne szkolenie wojskowe. Po jej ukończeniu absolwenci mają możliwość zostania żołnierzami 🪖 w ramach skróconego tylko dla nich do 12 dni szkolenia Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.
Na początek warto 🕵️‍♀️ sprawdzić, gdzie jest najbliższa szkoła, która bierze udział w projektach edukacyjnych MON. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, które koordynuje programy Ministerstwa, opracowało specjalne narządzie, które to ułatwi. To interaktywna mapa, na której można znaleźć przydatne dane: adresy, telefony, e-maile oraz informację, w jakim projekcie szkoła uczestniczy. Z mapy można skorzystać tutaj 👉 cutt.ly/PROGRAMY
Możesz wybrać m.in. szkołę realizującą program Oddziały Przygotowania Wojskowego.
Nauczanie wojskowe w #OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy. Minimalna liczba zajęć w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia są przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci OPW mogą liczyć na dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wojskowe.
Teraz pozostaje wybrać, który wariant odpowiada Ci najbardziej, i rozpocząć przygodę z #kadeci