Projekt KROKUS

Uczniowie Technikum Mundurowego w Aleksandrowie Kujawskim przystąpili do Projektu „Krokus” realizowanego pod patronatem Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie oraz Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście. Przesłaniem projektu jest umożliwienie poznania tematyki Holokaustu oraz uświadomienie młodzieży niebezpieczeństw związanych z dyskryminacją, fanatyzmem, uprzedzeniami i nietolerancją. Uczniowie pod opieką koordynatora projektu zasadzili cebulki kwiatowe przed szkołą. Rozpoczął się czas pielęgnacji i obserwacji krokusów oraz pogłębiania wiedzy na temat  Holokaustu. 

Dlaczego sadzimy krokusy? 

Żółte krokusy sadzimy w celu upamiętnienia 1,5 mln dzieci narodowości żydowskiej i innych narodowości zamordowanych
w czasach Holokaustu. Kolor żółty przypomina nam o żółtej gwieździe, którą Żydzi mieli obowiązek nosić w krajach pod rządami nazistów. Kwiaty te przypominają nam o wszystkich zmarłych dzieciach.

Kiedy z początkiem wiosny kwitną krokusy,  pamiętamy o dzieciach, które umarły. Ale te piękne kwiaty przypominają nam także o tym, że nawet po najstraszniejszych wydarzeniach życie zaczyna się na nowo, a my możemy mieć nadzieję, że nadejdą czasy lepsze od tych, które przeminęły. Kwiaty przypominają nam, że wciąż możemy dostrzegać piękno świata i mieć nadzieję na przyszłość. Sadzenie ich wiąże się ze smutkiem, ale również z nadzieją.

Opracowała tekst i przeprowadziła projekt: Małgorzata Góralska – nauczycielka historii 

Data publikacji: 22-11-2021