Informacje dla rodziców

Najważniejsze informacje pojawiają się w dzienniku elektronicznym LIBRUS