Co nas wyróżnia? Kilka słów o szkole

 

Co nas wyróżnia? Kilka słów o szkole

Czerpiemy z wieloletniej tradycji edukacyjnej i doradczej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. 

Oferujemy kieruneki:

 • Technik logistyk
 • Technik transportu kolejowego

Jesteśmy szkołą mundurową, w związku z powyższym uczeń wybiera naukę w określonym profilu mundurowym:

 • wojskowym
 • policyjnym
 • strażackim
 • służby więziennej

Dodatkowe informacje o nas: 

 •  Jesteśmy szkołą certyfikowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej 
 •  Posiadamy  pracownie zawodowe
 •  Łączymy nowoczesne metody kształcenia z tradycją i doświadczeniem
 •  Uczniowie w naszej szkole kształcą się w konkretnym zawodzie technicznym, realizując jednocześnie profil mundurowy
 • Uczniowie otrzymują mundury
 • Szkoła Techniczna BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim to placówka o uprawnieniach szkoły publicznej
 •  Bierzemy udział w projektach: Erasmus +, Szkoła 6.0 oraz w autorskim „Interdyscyplinarni BZDZ”
 • Uczniowie biorą udział w płatnych stażach w ramach programu „Akcja! stażowa mobilizacja!”