Koncepcja pracy Szkoły Technicznej

Koncepcja pracy Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim

  • Radość jest w nauce.

Ta piękna sentencja stała się misją Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Rzetelne wykształcenie jest wtedy, gdy wiedza i umiejętności przenikają się z budowaniem dobrych relacji.

Jako cel stawiamy sobie wszechstronny rozwój intelektualny i społeczny młodego człowieka wkraczającego w samodzielne, dorosłe życie.

Naszą misją jest przygotowanie absolwenta Szkoły Technicznej do swobodnego działania na wciąż zmieniającym się rynku pracy.

  • W tym zakresie czerpiemy z wieloletniej tradycji Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

To doświadczenie pozwala nam wyposażyć uczniów w szeroki wachlarz kompetencji.

Ponadto stawiamy na nowoczesność metodyczną.

Krytyczne myślenie jest podstawą skutecznego działania w większości branż na świecie. Dziś oprócz wiedzy liczy się to, co pracownik umie z nią zrobić, jak potrafi wykorzystać i przetworzyć informację.

Uczymy młodzież wykorzystując narzędzia znane w biznesie: T.O.C., metody projektu, wizyty studyjne – to wszystko w oparciu o interdyscyplinarność i korelację międzyprzedmiotową.

Dążymy do stworzenia inspirującego środowiska, które spowoduje, że nauka w Szkole Technicznej BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim będzie wyjątkowym wspomnieniem, ale też początkiem zawodowego sukcesu.

 

Mariusz Fiałkowski

Dyrektor Szkoły Technicznej
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Aleksandrowie Kujawskim