Regionalne Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji

Zapraszamy firmy szkoleniowe i klientów indywidualnych do potwierdzania umiejętności i kwalifikacji nabytych:

  • na kursach i szkoleniach,
  • lub poprzez wyuczenie się określonego fachu poprzez wieloletnie doświadczenie w pracy.

Zapraszamy do potwierdzania kompetencji:

  • absolwentów kursów,
  • osoby, które zdobyły umiejętności np. w procesie samokształcenia,
  • osoby zainteresowane walidacją i certyfikacją kompetencji,
  • firmy i instytucje szkoleniowe,
  • firmy szkoleniowe, które realizują kursy i szkolenia finansowane z Unii Europejskiej.

Po zdanym egzaminie osoba otrzyma certyfikat i suplement potwierdzający nabyte wiadomości i umiejętności.

Posiadamy własne komisje egzaminacyjne »