Promocja – TRENER WEWNĘTRZNY – SZKOLENIE WARSZTATOWE – 40 godzin

blankNabór trwa !
Doskonała oferta w PROMOCYJNEJ cenie!

Cena regularna: 1.850 zł/ 1 osoba

Cena promocyjna: tylko 1.500 zł/1 osoba*!

* dla grupy min. 3 osobowej; możliwość negocjacji cenowych przy większych grupach

TERMIN SZKOLENIA: II POŁOWA STYCZNIA 2019

Kurs rekomendowany dla:

  • trenerów organizacji
  • osób prowadzących szkolenia
     

Cel szkolenia-warsztatu:

  • zdobycie przez trenera umiejętności, które pozwolą mu na efektywną pracę wewnątrz organizacji
  • nabycie wiedzy z zakresu opracowywania szkoleń, efektywnego wykorzystania czasu podczas autoprezentacji i prezentacji
  • poznanie stylów uczenia się dorosłych oraz poziomów komunikacji
  • poznanie etapów cyklu szkoleniowego i ich wpływu na efektywność realizowanych szkoleń
  • przyswojenie wiedzy z zakresu metodyki prowadzenia szkoleń, oceny kompetencji własnych z wykorzystaniem coachingu, jako niestandardowej metody wsparcia rozwoju
  • zdobycie wiedzy z zakresu pracy szkoleniowej w obszarze efektywnego przekazywania treści, budowania konstruktywnych interakcji z uczestnikami szkolenia oraz poziomów komunikacji i likwidowania negatywnych, amoograniczających przekonań oraz budowania celów, pozwalających na efektywne wykorzystanie automotywacji w procesie zmiany.

 

Jeśli w swojej pracy chcesz efektywnie wykorzystywać narzędzia couchingowe, stosować aktywizujące metody nauczania, w tym ćwiczenia indywidualne, symulacje pracy z klientem, autoocenę, ćwiczenia w obszarze kompetencji miękkich, poziomów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej –
SZKOLENIE WARSZTATOWE DLA TRENERA WEWNĘTRZNEGO
JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz plik

Kontakt:

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
Bydgoszcz

52 342 04 92
606 644 209
ckk@bzdz.pl

Data publikacji: 07-11-2018