Podsumowanie XII edycji Olimpiady Policyjnej

XII edycja Olimpiady Policyjnej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni zakończyła się sukcesem. Pomorski Kurator Oświaty patronował konkursowi, a nagrody ufundowała Komenda Miejska Policji w Gdyni. W Olimpiadzie wzięło udział 30 uczniów z różnych szkół z całej Polski, którzy zmierzyli się z testem wiedzy w siedzibie uczelni. Ośmiu uczniów reprezentowało chojnicką szkołę. Uczestnicy mieli 60 minut na rozwiązanie pytań. Zwycięzca konkursu otrzymał indeks na wybrany kierunek studiów wraz z bezpłatnym semestrem. Głównym celem Olimpiady Policyjnej jest edukacja i promowanie świadomości uczniów szkół średnich na temat pracy i roli policji w społeczeństwie. Po części testowej uczestnicy wysłuchali wykładu na temat zaginięć kryminalnych. Tegoroczną zwyciężczynią została Julia Nowak, a wyróżnienie zdobył Filip Guziński – uczniowie klas IV o profilu policyjnym. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Data publikacji: 07-03-2024