Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE)

blank

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Chełmnie powstał w ramach umowy nr 08/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Oferta LOWE skierowana jest do osób dorosłych zamieszkujących w mieście Chełmno i obejmuje:

  • bezpłatne szkolenia dla osób dorosłych „Kwalifikacyjny pierwszej pomocy”,
  • bezpłatne trzygodzinne spotkanie z doradcą zawodowym,
  • szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami Uczestników,
  • warsztaty psychologiczne dla dorosłych „Zrozumieć dzieci i młodzież”,
  • festyn edukacyjny: w programie min. warsztat zdrowego żywienia, kulinarny, z zakresu ładu przestrzennego, komunikacji mobilnej.

 

UDZIAŁ WE WSPARCIU JEST BEZPŁATNY.

Wartość grantu: 199 137,00 zł

blank