„Z komputerem na „ty” – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”

Projekt „Z komputerem na ty – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

blank

O projekcie

Realizator: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne

Partner projektu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu

Cel projektu: Nabycie kompetencji w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP).

Termin realizacji: 01.06.2016 r. – 30.11.2017 r.

Projekt skierowany jest do osób:

 1. Pracujących (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzących własną działalność gospodarczą);

 2. Posiadających wykształcenie maksymalnie średnie;

 3. W wieku 25-65 lat;

 4. Zamieszkujących w województwie wielkopolskim.

W ramach kursu zapewniamy:

 1. Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie komputerowym przygotowującym do egzaminu zewnętrznego;

 2. Wykwalifikowaną kadrę wykładowców;

 3. Materiały szkoleniowe: podręcznik/skrypt, pendrive, notes, długopis;

 4. Certyfikat wewnętrzny – potwierdzający ukończenie szkolenia i umożliwiający przestąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK;

 5. Certyfikat zewnętrzny (po zdaniu egzaminu zewnętrznego) – potwierdzający nabycie kompetencji TIK.

Zakres ramowy szkolenia:

 1. Informacja i komunikacja w sieci Internet;

 2. Tworzenie treści informatycznych – praca z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym;

 3. Bezpieczeństwo w sieciach i Internecie;

 4. Rozwiązywanie problemów technicznych.

Organizacja szkoleń:

 1. Grupy szkoleniowe – 10 osobowe – ILOŚĆ GRUP OGRANICZONA;

 2. Dobór grup w oparciu o testy wstępne – dobór uczestników o tym samym poziomie wiedzy;

 3. Czas trwania kursu – 60 godz. dydaktycznych;

 4. Każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym;

 5. Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – max 4 godz. dydaktyczne (3 zegarowe) /1 dzień.

Forma egzaminu – CERTYFIKACJA:

Egzaminy zewnętrzne – przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną.

Biuro projektu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6
60-179 Poznań

Dodano: 2016-06-01