Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV

Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV

GRUPA

DATA ROZPOCZĘCIA
SZKOLENIA

DATA ZAKOŃCENIA
SZKOLENIA

MIEJCE SZKOLENIA

I

24.05.2019

29.05.2019

Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-620 Chojnice