„Profesjonalne doradztwo personalne = zatrudnienie; projekt dla osób bezrobotnych zamieszkujących powiat: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski i słupski”

Projekt „Profesjonalne doradztwo personalne = zatrudnienie; projekt dla osób bezrobotnych zamieszkujących powiat: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski i słupski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

blank

O projekcie

Realizator: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne

Partner projektu: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG Remigiusz Koc

Cel projektu: Wzrost kwalifikacji zawodowych do 14 miesiąca projektu u co najmniej 70% spośród 100 uczestników projektu, który doprowadzi do zatrudnienia min. 45% uczestników objętych wsparciem w projekcie, zarejestrowanych w PUP i zamieszkujących powiaty zdegradowane województwa pomorskiego takie jak: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski, słupski.

Termin realizacji: 01.10.2016 r. – 31.05.2018 r.

Projekt skierowany jest do osób:

  1. Po 30 roku życia;

  2. Bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli należących do wszystkich poniższych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach;

  3. Zamieszkujących zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego jeden z niżej wymienionych powiatów: bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski i słupski

Planowane efekty: podjęcie zatrudnienia oraz wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz podniesienie umiejętności komunikacyjnych i społecznych oraz zawodowych, co zaskutkuje trwałym powrotem na rynek pracy i utrzymaniem się na nim przez Uczestników i Uczestniczki Projektu.

Wartość projektu: 1 399 878,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 329 884,10 zł

Biuro projektu:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
ul. Fordońska 120 – budynek C
85-739 Bydgoszcz

Dodano: 2016-10-01