„Od diagnozy do działania!”

Projekt „Od diagnozy do działania!” realizujemy w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie w partnerstwie z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group z siedzibą w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania projektu: 01.04.2014 r. – 30.06.2015 r.

więcej o projekcie…

blank

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego