„Nowe możliwości – lepsze perspektywy. Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia się przez całe życie”

Projekt „Nowe możliwości – lepsze perspektywy. Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia się przez całe życie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

blank

Regulamin uczestnictwa w projekcie

O projekcie

Realizator:
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne

Partner projektu:
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG Remigiusz Koc

Partner ponadnarodowy:
E U R O P A: Movilidad Estudiantil, S. L., Hiszpania

Cel projektu:
opracowane i wdrożone do praktyki przez 35 podmiotów kompleksowe rozwiązanie w postaci Zintegrowanego Asystenta Rozwoju, które zwiększy poziom dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. 

ZAR będzie rozwiązaniem innowacyjnym, łączącym dwa elementy: moduł bezpośredniej interakcji (specjalnie opracowane gry diagnostyczne prowadzone w formie zajęć grupowych) i modułu interakcji pośredniej (autorska aplikacja mobilna).

Termin realizacji:
01.08.2016 r. – 31.01.2019 r.

Wartość projektu:
1 120 044,62 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
1 086 144,62 zł

Biuro projektu:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
ul. Fordońska 120 – budynek C
85-739 Bydgoszcz

Dodano: 2016-08-01

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie
„Nowe możliwości – lepsze perspektywy. 
Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia się przez całe życie”

Rodzaj wsparcia Data, godzina udzielenia wsparcia Adres realizacji wsparcia
wsparcie grupowe

04.05.2017, godz. 8:00-16:00

Grudziądzkie Centrum Ekonomii Społecznej „POMOST”, 
ul. Klasztorna 6,
86-300 Grudziądz

wsparcie grupowe

05.05.2017, godz. 8:00-16:00

08.05.2017, godz. 8:00-16:00

Grudziądzkie Centrum Ekonomii Społecznej „POMOST”, 
ul. Klasztorna 6,
86-300 Grudziądz

wsparcie grupowe

08.05.2017, godz. 8:00-16:00

Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych,
ul. Świętego Józefa 26, 
87-100 Toruń

wsparcie grupowe

15.05.2017, godz. 8:00-16:00

17.05.2017, godz. 8:00-16:00

Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych,
ul. Świętego Józefa 26, 
87-100 Toruń

wsparcie grupowe

21.05.2017, godz. 8:00-16:00

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy,
ul. Długa 34, 
85-034 Bydgoszcz

wsparcie grupowe

22.05.2017, godz. 8:00-16:00

Policealna Szkoła TEB Edukacja, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń

wsparcie grupowe

27-28.05.2017, godz. 8:00-16:00

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy,
ul. Długa 34, 
85-034 Bydgoszcz

wsparcie grupowe

29.05.2017, godz. 11:00-19:00

Starówka Office Sp. z o.o.,
ul. Długa 16, 
85-034 Bydgoszcz

wsparcie grupowe

31.05.2017, godz. 8:00-16:00

05.06.2017, godz. 9:00-17:00

Policealna Szkoła TEB Edukacja, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń

 wsparcie grupowe

01.06.2017, godz. 8:00-16:00

Edukator Kursy i Szkolenia,
Aleja 23 Stycznia 18,
86-300 Grudziądz

wsparcie grupowe

03.06.2017, godz. 8:00-16:00

Centrum Edukacji „Zenit” 
Sp. z o.o., 
ul. Sienkiewicza 4,
87-800 Włocławek

wsparcie grupowe

05-06.06.2017, godz. 8:00-16:00

Starówka Office Sp. z o.o., 
ul. Długa 16, 
85-034 Bydgoszcz

wsparcie grupowe

06-07.06.2017, godz. 8:00-16:00

Edukator Kursy i Szkolenia,
Aleja 23 Stycznia 18,
86-300 Grudziądz

wsparcie grupowe

08.06.2017, godz. 9:00-17:00

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy,
ul. Grunwaldzka 32, 
85-236 Bydgoszcz

wsparcie grupowe

10.06.2017, godz. 8:00-16:00

CityLight Company Sp. z o.o. 
ul. Bracka 3, 86-005 Białe Błota

wsparcie grupowe

14.06.2017, godz. 8:00-16:00

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji, 
ul. Gagarina 11, 
87-100 Toruń

wsparcie grupowe

17.06.2017, godz. 8:00-16:00

19.06.2017, godz. 12:00-20:00

CityLight Company Sp. z o.o. 
ul. Bracka 3, 86-005 Białe Błota

wsparcie grupowe

19.06.2017, godz. 8:00-16:00

22.06.2017, godz. 8:00-16:00

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji,
ul. Gagarina 11, 
87-100 Toruń

wsparcie grupowe

24.06.2017, godz. 8:00-16:00

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy,
ul. Grunwaldzka 32, 
85-236 Bydgoszcz

wsparcie grupowe

24-25.06.2017, godz. 8:00-16:00

Centrum Edukacji „Zenit” 
Sp. z o.o., 
ul. Sienkiewicza 4,
87-800 Włocławek

wsparcie grupowe

25.06.2017, godz. 8:00-16:00

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy,
ul. Grunwaldzka 32, 
85-236 Bydgoszcz

 wsparcie grupowe

03.07.2017, godz. 8:00-16:00

Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR, ul. Polna 11a, 
13-200 Działdowo

wsparcie grupowe

03.07.2017, godz. 8:00-16:00

ATM Business Group Sp. z o.o.,
ul. Chełmińska 206,
86-300 Grudziądz

wsparcie grupowe

05-06.07.2017, godz. 8:00-16:00

ATM Business Group Sp. z o.o.,
ul. Chełmińska 206,
86-300 Grudziądz

wsparcie grupowe

08.07.2017, godz. 9:00-17:00

Wyższa Szkoła Gospodarki  
w Bydgoszczy, 
ul. Garbary 2, 
85-229 Bydgoszcz

wsparcie grupowe

08-09.07.2017, godz. 8:00-16:00

Publiczne Działdowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR, ul. Polna 11a, 
13-200 Działdowo

wsparcie grupowe

18.07.2017, godz. 9:00-17:00

Stowarzyszenie im. Sue Ryder,
ul. Powstańców 6, 
86-050 Solec Kujawski

wsparcie grupowe

20.07.2017, godz. 10:00-18:00

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
ul. Paderewskiego 55,
25-950 Kielce

wsparcie grupowe

22-23.07.2017, godz. 9:00-17:00

Wyższa Szkoła Gospodarki  
w Bydgoszczy, 
ul. Garbary 2, 
85-229 Bydgoszcz

wsparcie grupowe

24.07.2017, godz. 9:00-17:00

Stowarzyszenie im. Sue Ryder,
ul. Powstańców 6, 
86-050 Solec Kujawski

wsparcie grupowe

25.07.2017, godz. 9:00-17:00

Stowarzyszenie im. Sue Ryder,
ul. Powstańców 6, 
86-050 Solec Kujawski

wsparcie grupowe

28.07.2017, godz. 8:00-16:00

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu,
ul. Jeleniogórska 4/6,
60-101 Poznań

 wsparcie grupowe

01.08.2017, 9:00-17:00

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert Bartłomiej Daroszewski,
ul. Barska 12J, 
87-800 Włocławek

wsparcie grupowe

01.08.2017, 8:00-16:00

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 
86-300 Grudziądz

wsparcie grupowe

02-03.08.2017, godz. 9:00-17:00; godz 9:00-17:00

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bhp Ekspert Bartłomiej Daroszewski,
ul. Barska 12J,
87-800 Włocławek

wsparcie grupowe

07.08.2017, 8:00-16:00

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie,
ul. Królewska 15, 
20-109 Lublin

wsparcie grupowe

08-09.08.2017, 8:00-16:00

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie,
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin

 wsparcie grupowe

 18.08.2017, godz. 9:00-17:00

Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej,
ul. Dworcowa 56,
85-010 Bydgoszcz

  wsparcie grupowe

19-20.08.2017, godz. 9:00-17:00, godz. 9:00-17:00

Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej. Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie, Smerzyn 62, 89-210 Łabiszyn

wsparcie grupowe

 23.08.2017, godz. 8:00-16:00

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie,  ul. Chopina 6, Działdowo

wsparcie grupowe

24-25.08.2017, godz. 8:00-16:00; godz 8:00-16:00

Powiatowy Urząd Pracy
w Działdowie, ul. Chopina 6, Działdowo

wsparcie grupowe

02.09.2017, 8:00-16:00
05.09.2017, 8:00-16:00

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 
86-300 Grudziądz

wsparcie grupowe

06.09.2017, 8:00-16:00

Centrum Edukacyjne „Technik”, 
ul. Kopernika 28-31, 
76-200 Słupsk

wsparcie grupowe

07-08.09.2017, 8:00-16:00

Centrum Edukacyjne „Technik”, 
ul. Kopernika 28-31, 
76-200 Słupsk

wsparcie grupowe

15-16.09.2017, godz. 09:00-17:00

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 
ul. Paderewskiego 55, 
25-950 Kielce

wsparcie grupowe

 

15.09.2017, godz. 09:00-17:00

Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata, 
ul. Karpacka 54, 
85-164 Bydgoszcz

wsparcie grupowe

 

18-19.09.2017, godz. 09:00-17:00; 09:00-17:00

Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata,
ul. Karpacka 54,
85-164 Bydgoszcz

wsparcie grupowe

01.09.2017, godz. 08:00-16:00 04.09 i 06.09.2017 godz. 08:00- 16:00

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ZSOiZ” w Grudziądzu, ul. 23 Stycznia 42, 
86-200 Grudziądz

wsparcie grupowe

25.09.2017, godz. 8:00-16:00

Zespół Szkół nr 2 w Trzcielu, 
ul. Główna 8, 66-320 Trzciel

wsparcie grupowe

26-27.09.2017, godz. 8:00-16:00

Zespół Szkół nr 2 w Trzcielu, 
ul. Główna 8, 66-320 Trzciel

wsparcie grupowe

26.09.2017, godz. 9:00-17:00

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, 
Plac Św. Katarzyny 8, 
87-100 Toruń

wsparcie grupowe

02-03.10.2017 godz 8:00-16:00

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, 
ul. Jeleniogórska 4/6, 
60-101 Poznań

 grupowe

 

03.10.2017 godz. 8:00-16:00

4.10 i 5.10.2017 godz 8:00-16:00

Policealna Szkoła dla Dorosłych ATS w Grudziądz,
ul. Waryńskiego 102, Grudziądz

wsparcie grupowe

3.10 i 6.10.2017 godz 9:00-17:00

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu 
Plac Św. Katarzyny 8, 
87-100 Toruń

 wsparcie grupowe

9.10.2017, godz. 8:00-16:00

11.10 i 12.10.2017, godz. 8:00-16:00

Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11

 wsparcie grupowe

9.10.2017, godz. 9:00-17:00

OHP we Włocławku, ul. Barska 12

 wsparcie grupowe

10-11.10.2017, godz. 9:00-17:00

OHP we Włocławku, ul. Barska 12

  wsparcie grupowe

04.10.2017 godz. 09:00 – 17:00

Lokalna Grupa Rybacka  „Morenka”, 
ul. Wysoka 3/15, Chojnice

  wsparcie grupowe

 07.10 i 08.10.2017 godz. 09:00-17:00

 

Lokalna Grupa Rybacka  „Morenka”,
ul. Wysoka 3/15, Chojnice

Seminarium pt. Zintegrowany Asystent Rozwoju (ZAR) – skuteczne i efektywne wykorzystanie aplikacji

05.12.2017 godz. 09:00-17:30

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
ul. Fordońska 120, 
85-739 Bydgoszcz

Seminarium promocyjne / upowszechniające ZAR

05.06.2018, od godz. 09.00

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne
ul. Fordońska 120,
85-739 Bydgoszcz

Wsparcie grupowe

29-30.06.2018, godz. 12.00-18.00

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy,
ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz

szkolenie
Wprowadzenie do korzystania z gier diagnostycznych i aplikacji internetowej pn. Zintegrowany Asystent Rozwoju” jako systemu wspomagającego proces uczenia się przez całe życie”

29-30 czerwca 2018
12.00-18.00

Wyższa Szkoła Gospodarki ul. Garbary 2, Bydgoszcz

Wsparcie grupowe

14-15.07.2018, godz. 12.00-18.00

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy,
ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz

Wsparcie grupowe

21-22.07.2018, godz. 12.00-18.00

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy,
ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz

Wsparcie grupowe

26-27.07.2018, godz. 12.00-18.00

BERNDSON sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 104
31-416 Kraków

Wsparcie grupowe

28-29.07.2018, godz. 12.00-18.00

Zajazd Leśny
ul. Sucha 5
42-470 Siewierz

szkolenie
Wprowadzenie do korzystania z gier diagnostycznych i aplikacji internetowej pn. Zintegrowany Asystent Rozwoju” jako systemu wspomagającego proces uczenia się przez całe życie”

14-15 lipca 2018
12.00-18.00

Wyższa Szkoła Gospodarki ul. Garbary 2, Bydgoszcz

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

21-22 lipca 2018
12.00-18.00

Wyższa Szkoła Gospodarki ul. Garbary 2, Bydgoszcz

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

26-27 lipca 2018
12.00-18.00

Wyższa Szkoła Gospodarki ul. Garbary 2, Bydgoszcz

szkolenie
Wprowadzenie do korzystania z gier diagnostycznych i aplikacji internetowej pn. Zintegrowany Asystent Rozwoju” jako systemu wspomagającego proces uczenia się przez całe życie”

28-29 lipca 2018
12.00-18.00

Zajazd Leśny Siewierz, ul. Sucha 5

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

11-12 sierpnia 2018
12.00-18.00

Berdson Sp. Z O.O. ul. Dobrego Pasterza 104 31-416 Kraków

Wsparcie grupowe

11-12.08.2018, godz. 12.00-18.00

Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy,
ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

18-19 sierpnia 2018
12.00-18.00

Centrum Edukacji Dorosłych ul. Szosa Chełmińska 70, Toruń

Wsparcie grupowe

18-19.08.2018, godz. 12.00-18.00

Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych,
ul. Świętego Józefa 26,
87-100 Toruń

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

1-2 września 2018
12.00-18.00

Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR ul. Polna 11a, Działdowo

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

5-9 września 2018
12.00-18.00

Centrum Edukacji „Zenit”
Sp. z o.o.,
ul. Sienkiewicza 4,
87-800 WłocławekCentrum Edukacji „Zenit”
Sp. z o.o.,
ul. Sienkiewicza 4,
87-800 Włocławek

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

20-21 września 2018
8.00-14.00

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy,
ul. Długa 34,
85-034 BydgoszczPolskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy,
ul. Długa 34,
85-034 Bydgoszcz

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

3-4 października 2018
8.00-16.00

Lokalna Grupa Rybacka „Morenka”,
ul. Wysoka 3/15, ChojniceLokalna Grupa Rybacka „Morenka”,
ul. Wysoka 3/15, Chojnice

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

8-9 października 2018
8.00-16.00

Centrum Edukacyjne „Technik”,
ul. Kopernika 28-31,
76-200 SłupskCentrum Edukacyjne „Technik”,
ul. Kopernika 28-31,
76-200 Słupsk

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

6-7 listopada 2018
8.00-16.00

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji,
ul. Gagarina 11,
87-100 ToruńUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersyteckie Centrum Edukacji Całożyciowej i Walidacji,
ul. Gagarina 11,
87-100 Toruń

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

6-7 listopada 2018
8.00-16.00

Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej,
ul. Dworcowa 56,
85-010 BydgoszczZwiązek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej,
ul. Dworcowa 56,
85-010 Bydgoszcz

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

8-9 listopada 2018
8.00-16.00

Starówka Office Sp. z o.o.,
ul. Długa 16,
85-034 BydgoszczStarówka Office Sp. z o.o.,
ul. Długa 16,
85-034 Bydgoszcz

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

14-15 listopada 2018
8.00-16.00

Centrum Kształcenia Ustawicznego Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

17-18 listopada 2018
7.30-13.30

Centrum Edukacji „Zenit”
Sp. z o.o.,
ul. Sienkiewicza 4,
87-800 Włocławek

szkolenie
Założenia teoretyczne i funkcjonowanie Zintegrowanego Asystenta Rozwoju

19-20 listopada 2018
9.00-15.00

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozowju w Poznaniu, ul. Przełęcz 51