Nowe kwalifikacje = nowe możliwości

blank

O projekcie „Nowe kwalifikacje = nowe możliwości”

Realizator:
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne.

Cel projektu:
Poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy.

Termin realizacji:
1.03.2020 – 31.12.2022

Projekt skierowany jest do osób:

 • w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem kwalifikacji zawodowych,
 • głównie pracujących, zatrudnionych w sektorze MMŚP,
 • zamieszkujących zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego województwo pomorskie,
 • posiadających niskie kwalifikacje (wykształcenie maksymalnie średnie), 80% Uczestników i Uczestniczek projektu, to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu oferujemy kursy:

 • Operator koparko – ładowarki

 • Operator koparki

 • Operator ładowarki

 • Spawanie metodą MAG

 • Spawanie metodą TIG

 • Spawanie metodą MIG

 • Kowalstwo artystyczne

 • Marketing i promocja

 • Operator wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli

 • Obsługa kasy fiskalnej

 • Fryzjer

 • Wizaż

 • Kurs kosmetyczny

 • Kurs stylizacji paznokci

 • Nowoczesne technologie w budownictwie

Harmonogramy szkoleń

Planowane efekty:

Objęcie 412 Uczestników Projektu (KiM) szkoleniami zawodowymi podwyższającymi i uzupełniającymi kwalifikacje zawodowe lub kompetencje. Otrzymanie uprawnień/certyfikatów potwierdzających zdobycie kwalifikacji przez min. 85% UP. Udział w szkoleniach związany będzie z branżami: spawalnictwo, budownictwo, przemysł, kosmetyczna, lotnicza i pokrewne dla każdej z wyżej wymienionych branż. Udział w szkoleniach przyczyni się do poprawy sytuacji UP na rynku pracy umożliwiając awans zawodowy lub utrzymanie posiadanego zatrudnienia.

Wartość projektu: 1 425 616,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 211 774,28 zł

Biuro projektu:

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach (89-620), ul. Lichnowska 5.

tel. 698 931 113

e – mail: szkolenia.chojnice@bzdz.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie; Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne.

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu – NOWE KWALIFIKACJE = NOWE MOŻLIWOŚCI

zał. 1 Formularz rekrutacyjny NOWE KWALIFIKACJE = NOWE MOŻLIWOŚCI

zał. 1 a Formularz rekrutacyjny – Oświadczenie dla pracodawcy NOWE KWALIFIKACJE = NOWE MOŻLIWOŚCI)

zał. 2 Ankieta

 

blank