ERASMUS + „Z logistyką przez Europę”

Projekt realizowany jest w okresie 24 miesięcy: od 01.10.2018 do  30.09.2020 dla grupy 40 uczniów Szkoły Technicznej BZDZ w Chełmnie kształcących się w zawodzie technik logistyk. Uczniowie biorą udział w  4 tygodniowych praktykach zawodowych zgodnie z programem nauczania w szkole. Praktyki organizowane są w dwóch krajach europejskich: Hiszpanii i Portugalii. W ten sposób młodzież zdobywa doświadczenie w zakresie standardów i metod pracy za granicą, poznaje lokalnych pracodawców i jednocześnie zdobywa kompetencje zawodowe i przekrojowe (międzykulturowe, stanowiskowe, językowe, obywatelskie itp), które byłyby nie do osiągnięcia w tak krótkim czasie w Polsce.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych 40 uczniów kształcących się w Szkole Technicznej BZDZ w Chełmnie w zawodzie technik logistyk. Możliwość prowadzenia praktyk za granicą przyczynia do zwiększenia motywacji zawodowej poprzez poznanie sposobu pracy innego kraju. Doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole, umiejętności dostosowania się do wymagań zagranicznego pracodawcy oraz  adaptacji do nowego, odmiennego środowiska i warunków życia sprawia, że nasi uczniowie stają się bardziej konkurencyjni na krajowym i europejskim rynku pracy. Młodzież dzięki udziałowi w projekcie nabywa nie tylko kompetencje zawodowe, ale również osobiste: społeczne i obywatelskie, interpersonalne i międzykulturowe. Przyswaja zasady postępowania i zwyczaje różnych społeczeństw i środowisk w których funkcjonują, pojęcia i struktury społeczne i polityczne innych krajów, co sprzyja angażowaniu się w aktywne i demokratyczne działania społeczne. Staże  zagraniczne Przyczynia się także do szerszego rozpowszechnienia informacji o szkole i kierunku oraz naszych innowacyjnych profilach (profil strażacki, policyjny, wojskowy oraz służby więziennej).

Uczniowie wyjeżdzający na staż zapewnione będą mieli:

  • transport, w tym bilety lotnicze,
  • miejsce stażu: 5 dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin dziennie,
  • całodobową opiekę nauczycieli ze szkoły przy wsparciu tutora oraz opiekunów staży
  • kieszonkowe

Kwota dotacji: 470.857,74 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.