ERASMUS + „Z logistyką przez Europę” edycja 2

blank

Erasmus + „Z logistyką przez Europę” („With logistics across Europę”)

Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego

Projekt pn. „Z logistyką przez Europę” jest realizowany przez Szkołę Techniczną BZDZ w Chełmnie w partnerstwie z jej organem prowadzącymi oraz firmami z Hiszpanii i Portugalii, w którym uczestniczy 38 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk.

Projekt realizowany jest w okresie 30 miesięcy: rozpoczął się 1 października 2020 r. i zakończy się 31 marca 2022 r.

blankCelem projektu jest zwiększanie wrażliwości uczestników na różnorodność społeczną, językową i kulturową; kształtowanie postaw otwartości i akceptacji odmienności; zwiększenie poczucia europejskiego obywatelstwa. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia motywacji zawodowej poprzez poznanie sposobu pracy w innym kraju. Doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole, umiejętność dostosowania się do wymagań zagranicznego pracodawcy oraz adaptacji do nowego, odmiennego środowiska i warunków życia sprawi, że nasi uczniowie staną się bardziej konkurencyjni na krajowym i europejskim rynku pracy.

Uczniowie dzięki udziałowi w projekcie nabędą nie tylko kompetencje zawodowe, ale również osobiste: społeczne i obywatelskie, interpersonalne i międzykulturowe. Możliwość nawiązania kontaktów z osobami spoza Polski pozwoli młodzieży na zagłębienie się w środowisko życia zagranicznych przedsiębiorstw. Praktyki zagraniczne umożliwią uczniom ćwiczenie języka obcego, aby móc w zrozumiały sposób opowiedzieć o swojej codzienności, a także pozwolą odkrywać spajające podobieństwa w postrzeganiu świata przez osoby pochodzące z zupełnie innych środowisk.

Uczniowie wyjeżdzający na staż mają zapewnione:

  • transport, w tym bilety lotnicze,
  • staż: 5 dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin dziennie,
  • całodobową opiekę nauczycieli ze szkoły przy wsparciu tutora oraz opiekunów staży,
  • trzy posiłki dziennie,
  • nocleg w ośrodku turystycznym,
  • kieszonkowe.

Kwota dotacji: 444 620,47 PLN

Projekt jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencję programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A, KRS 0000024777,NIP 526-10-00-645, działającą w imieniu Komisji Europejskiej.