ERASMUS + „Technik logistyk za granicą”

Projekt realizowany jest w okresie 21 miesięcy: od 02.09.2019 do 01.06.2021 dla grupy 64 uczniów Szkoły Technicznej BZDZ w Chojnicach kształcących się w zawodzie technik logistyk. Uczniowie biorą udział w 2-tygodniowych obowiązkowych praktykach zawodowych w trzech krajach europejskich: Hiszpanii, Włoszech i Portugalii. W ten sposób młodzież nabywa doświadczenie w zakresie standardów i metod pracy za granicą, poznaje lokalnych pracodawców a jednocześnie zdobywa takie kompetencje zawodowe i przekrojowe (np międzykulturowe, stanowiskowe, językowe, obywatelskie itp), które byłyby nie do osiągnięcia w tak krótkim czasie w Polsce

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych 64 uczniów kształcących się w Szkole Technicznej BZDZ w Chojnicach w zawodzie technik logistyk. Możliwość prowadzenia praktyk za granicą przyczynia się do szerszego rozpowszechnienia informacji o szkole i kierunku oraz naszych innowacyjnych profilach (profil strażacki, policyjny, wojskowy oraz służby więziennej). Zwiększy się przez to szansa na zatrudnienie absolwentów szkoły co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia wśród naszych absolwentów. Projekt rozwija partnerstwo z pracodawcami oferującymi miejsca pracy dla uczniów naszej szkoły.

Uczniowie wyjeżdzający na staż zapewnione będą mieli:

  • transport, w tym bilety lotnicze,
  • miejsce stażu: 5 dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin dziennie,
  • całodobową opiekę nauczycieli ze szkoły przy wsparciu tutora oraz opiekunów staży
  • kieszonkowe

Kwota dotacji: 122.316,00 EUR,

Projekt jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencję programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A, KRS 0000024777,NIP 526-10-00-645, działającą w imieniu Komisji Europejskiej.