ERASMUS + „Praktyki inaczej”

Projekt realizowany jest w okresie 24 miesięcy: od 17.09.2018 do 16.09.2020 dla grupy 60 uczniów Szkoły Technicznej BZDZ w Ciechanowie kształcących się w zawodzie technik logistyk. Uczniowie biorą udział w  3 tygodniowych praktykach zawodowych zgodnie z programem nauczania w szkole. Praktyki organizowane są w trzech krajach europejskich: Włochy, Hiszpania i Portugalia. W ten sposób młodzież zdobywa doświadczenie w zakresie standardów i metod pracy za granicą, poznaje lokalnych pracodawców i jednocześnie zdobywa kompetencje zawodowe i przekrojowe (międzykulturowe, stanowiskowe, językowe, obywatelskie itp), które byłyby nie do osiągnięcia w tak krótkim czasie w Polsce.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i osobistych oraz wzrost mobilności 60 uczniów kształcących się w Szkole Technicznej BZDZ w Ciechanowie w zawodzie technik logistyk. Realizacja projektu przyczynia się do przygotowania uczniów do życia w Europie, charakteryzującej się różnym (często wyższym) poziomem wyposażenia technicznego i sprawdzonymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie logistyki. Poznanie środowiska pracy państw o ugruntowanej i wysokiej pozycji gospodarczej poszerza horyzonty poznawcze uczestników projektu, a poprzez ich doświadczenia i działania szkoły również pozostałych uczniów i najbliższego środowiska. Pozytywnym efektem projektu jest rozwinięcie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i umiejętności interpersonalnych uczniów Szkoły Technicznej, którzy w ramach działań projektowych mają możliwość realizacji staży zagranicznych a także poszerzanie obecnie posiadanej wiedzy o doświadczenia z innych krajów europejskich.

Uczniowie wyjeżdzający na staż mają zapewnione:

  • transport, w tym bilety lotnicze,
  • staż: 5 dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin dziennie,
  • całodobową opiekę nauczycieli ze szkoły przy wsparciu tutora oraz opiekunów staży
  • kieszonkowe

Kwota dotacji: 596.730,86 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.