Inauguracyjne podpisanie umów o dofinansowanie projektów na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z EFS

W dniu 13 marca 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Prezes Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego Paweł Duzdowski i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki podpisali umowę na realizację staży dla uczniów mundurowych szkół technicznych prowadzonych przez bydgoski ZDZ.

Staże będą realizowane w branżowych i innowacyjnych zakładach pracy województwa kujawsko-pomorskiego a uczniowie będą dostawać wynagrodzenie.

Cały projekt współfinansowany jest:

  • 80% Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego
  • 20 % Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne.

Przyjmujemy już zapisy !!! Zapraszamy!!

Data publikacji: 14-03-2019