Praca w BZDZ

Bydgoszcz - Wykładowca: mechanik, budowa maszyn; kursy kończące się egzaminem UDT

Ośrodek szkoleniowy w Bydgoszczy poszukuje wykładowcy / instruktora do prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi:

 •  wózków jezdniowych,
 • suwnic,
 • podestów ruchomych,
 • żurawi,
 • wciągników wciągarek

przygotowujących do egzaminów UDT.

Praca w naszym oddziale w Bydgoszczy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe  o specjalności mechanika budowa maszyn
 • kurs pedagogiczny

Potrzebujesz salę? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne

Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz

tel. 52 342 04 92

ckk@bzdz.pl

Bydgoszcz - Wykładowca: mechanik, budowa maszyn; kursy kończące się egzaminem IMBIGS

Ośrodek szkoleniowy w Bydgoszczy poszukuje wykładowcy z wykształceniem wyższym o specjalności mechanika budowa maszyn do prowadzenia zajęć teoretycznych na szkoleniach dla operatorów maszyn budowlanych stosowanych przy robotach ziemnych, przygotowujących do sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Praca w naszym oddziale w Bydgoszczy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe  o specjalności mechanika budowa maszyn
 • kurs pedagogiczny

Potrzebujesz salę? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne

Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz

tel. 52 342 04 92

ckk@bzdz.pl

Bydgoszcz - Instruktor do prowadzenia szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych

Ośrodek Szkoleniowy w Bydgoszczy poszukuje do współpracy Instruktorów zajęć praktycznych na szkoleniach:

–  operatorów maszyn budowlanych stosowanych przy robotach ziemnych,

przygotowujących do sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Praca w naszym oddziale w Bydgoszczy.

Wymagania:

 • co najmniej średnie wykształcenie
 • uprawnienia najwyższej klasy przewidzianej dla danej specjalności
 • kurs pedagogiczny
 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi urządzeń/ maszyn

Potrzebujesz salę? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Stowarzyszenie Oświatowo – Techniczne

Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz

tel. 52 342 04 92

ckk@bzdz.pl

Chojnice - Instruktor do prowadzenia szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych

Ośrodek Szkoleniowy Szkoła Biznesu w Chojnicach poszukuje do współpracy Instruktorów zajęć praktycznych na szkoleniach, operatorów maszyn budowlanych stosowanych przy robotach ziemnych, przygotowujących do sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Wymagania:

 • co najmniej średnie wykształcenie
 • uprawnienia najwyższej klasy przewidzianej dla danej specjalności
 • kurs pedagogiczny
 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi urządzeń/ maszyn

Kontakt:

helena.ginter@bzdz.pl
882 830 994

szkolenia.chojnice@bzdz.pl
tel. 52 397 34 16

Inowrocław - Wykładowca: mechanik, budowa maszyn

Poszukujemy wykładowcy instruktora z wykształceniem wyższym o specjalności mechanika budowa maszyn do prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi: wózków jezdniowych, suwnic, podestów ruchomych, żurawi, wciągników wciągarek – przygotowujących do egzaminów UDT.
Praca w naszym oddziale w Inowrocławiu.

Inowrocław - Wykładowca: mechanik, budowa maszyn

Poszukujemy wykładowcy z wykształceniem wyższym o specjalności mechanika budowa maszyn do prowadzenia zajęć teoretycznych na szkoleniach dla operatorów maszyn budowlanych stosowanych przy robotach ziemnych, przygotowujących do sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Praca w naszym oddziale w Inowrocławiu.