Agencja zatrudnienia

Informacja dla Pracodawcy

 1. Agencja Zatrudnienia z siedzibą w Stowarzyszeniu- Bydgoski Zakładzie Doskonalenia Zawodowego przy ulicy Fordońskiej 120 w Bydgoszczy świadczy bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy.
 2. Oferty pracy można zgłaszać na adres e – mail: ckk@bzdz.pl w tytule prosimy wpisać: AGENCJA ZATRUDNIENIA – oferta pracy. Informacje wymagane od pracodawcy przy składaniu oferty pracy po raz pierwszy:
  Numer REGON lub numer KRS
  Numer NIP
 3. Oferta pracy zgłoszona do Agencji Zatrudnienia pozostaje aktualna przez 30 dni. W przypadku, gdy zatrudnienie nastąpi w krótszym okresie prosimy o informację.
 4. Zgłoszone oferty pracy dostępne są dla osób poszukujących pracy na stronie www.bzdz.pl (w zakładce AGENCJA ZATRUDNIENIA) oraz w siedzibie Agencji Zatrudnienia mieszczącej się przy ul. Fordońskiej 120 w Bydgoszczy
 5. Agencja Zatrudnienia udostępnia na swojej stronie internetowej bazę osób poszukujących pracy, w celu szybkiego wyszukania odpowiedniego kandydata do pracy.
 6. Formularz zgłoszenia oferty pracy można pobrać tutaj.

Informacja dla osób poszukujących pracy

 1. Agencja Zatrudnienia z siedzibą w Stowarzyszeniu – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 120 świadczy bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy.
 2. Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców znajdują się w siedzibie Agencji Zatrudnienia oraz na stronie www.bzdz.pl – w zakładce AGENCJA ZATRUDNIENIA
 3. Agencja Zatrudnienia prowadzi rejestr osób poszukujących pracy.
 4. Osoby zainteresowane zgłoszeniem do ewidencji osób poszukujących pracy oraz do internetowej bazy osób poszukujących pracy powinny wypełnić formularz znajdujący się tutaj i przesłać go na adres e-mail: ckk@bzdz.pl
 5. Oferty osób poszukujących pracy zamieszczone w internetowej bazie będą automatycznie usunięte po upływie 3 miesięcy. Po tym czasie osoby zainteresowane usługą powinny ponownie wprowadzić swoje dane.