Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje = nowe możliwości”

Zapraszamy osoby zamieszkujące województwo pomorskie do udziału w kursach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Rozpoczynamy nabór na szkolenia:

  1. Kurs obsługi kas fiskalnych
  2. Content marketing
  3. Nowoczesne technologie w budownictwie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 05. Zatrudnienie; Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne.

Ilość miejsc ograniczona.

Terminy kursów: maj-czerwiec 2023r.

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu – NOWE KWALIFIKACJE = NOWE MOŻLIWOŚCI

zał. 1 Formularz rekrutacyjny NOWE KWALIFIKACJE = NOWE MOŻLIWOŚCI

zał. 1 a Formularz rekrutacyjny – Oświadczenie dla pracodawcy NOWE KWALIFIKACJE = NOWE MOŻLIWOŚCI)

zał. 2 Ankieta

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

tel.  52 397 34 16

tel. kom.  882 830 994  /  698 931 113

Formularze zgłoszeniowe (oryginały) –należy dostarczyć osobiście do Ośrodka Szkoleniowego w Chojnicach lub przesłać pocztą lub kurierem.

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-600 Chojnice

Data publikacji: 03-04-2023