01 września 2023 NOWY ZAWÓD w Szkole Technicznej BZDZ w Chojnicach TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO – to szansa na karierę w PKP Polskich Liniach Kolejowych!

blank

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały list intencyjny o współpracy ze Szkołą Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach.

Uczniowie kierunku technik transportu kolejowego zyskają wsparcie w edukacjipraktyki zawodowe oraz comiesięczne stypendia dla najlepszych. Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach jest kolejną placówką edukacyjną współpracującą z PKP Polskimi Liniami Kolejowym S.A. Podpisany list intencyjny obejmuje kształcenie przyszłych kolejarzy na kierunku TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO. Wiedzą oraz umiejętnościami będą się dzielić z uczniami podczas lekcji i praktyk zawodowych wykwalifikowani pracownicy Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni. Uczniowie z najlepszymi wynikami mają szansę na pracę w PLK S.A.

Nowoczesna i bezpieczna kolej wymaga wykwalifikowanych specjalistów. Rosnące zainteresowanie kierunkami kolejowymi oraz zwiększająca się liczba szkół, które współpracują z PLK S.A., to gwarancja zatrudnienia nowych, kompetentnych pracowników. Aktywnie wspieramy edukację przyszłych profesjonalistów poprzez praktyki zawodowe z doświadczonymi kolejarzami, atrakcyjne stypendia i możliwość stabilnej pracy – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach współpracy doświadczeni pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą nie tylko lekcje i organizują praktyki zawodowe, ale także przygotowują wyjścia techniczne, podczas których uczniowie poznają kolejowe urządzenia oraz specyfikę pracy na kolei i zasady bezpiecznego prowadzenia ruchu. Szkoły otrzymują od zarządcy infrastruktury materiały dydaktyczne oraz elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem kolejowym, szyny, rozjazdy czy semafory.

Spółka jest zaangażowana w szkolne wydarzenia, takie jak konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte. Wspieranie edukacji przyszłych dyżurnych ruchu, automatyków sterowania ruchem oraz kolejowych specjalistów dróg i mostów jest istotne dla pozyskiwania przez zarządcę infrastruktury profesjonalnie przygotowanej kadry oraz zapewnienia płynnego przekazywania wiedzy i doświadczenia zawodowego przez długoletnich pracowników.

źródło www.chojnice.com

Data publikacji: 09-01-2023