Niecodzienne spotkanie naszego absolwenta z młodszymi koleżankami i kolegami – o pracy w policji i nie tylko

W ubiegłym tygodniu w Szkole Technicznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach odbyło się zakończenie roku szkolnego absolwentów ostatnich klas mundurowych. Z uwagi na stan pandemii odbyło się w reżimie sanitarnym.

Chojnicką komendę reprezentował w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach asp. sztab. Dariusz Piekarski, który na co dzień współpracuje ze szkołami mundurowymi oraz post. Błażej Żakowski – policjant oraz absolwent naszej szkoły.

Podczas rozdawania świadectw w klasach policjanci podziękowali uczniom za wspólny bardzo pracowity rok szkolny oraz przedstawicielom szkoły za pomyślny kolejny rok współpracy z komendą. Szczególne podziękowania skierowano do Dyrekcji, która pomogła w promowaniu pozytywnego wizerunku policji.

Uczniowie na zakończenie szkoły otrzymali specjalne zaświadczenia ukończenia klasy o profilu policyjnym, które umożliwią otrzymanie dodatkowych punktów podczas naboru do służby w policji.

Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt informacyjny dla absolwentów zainteresowanych wstąpieniem do policji. Uczniowie mogli zapoznać się ze sposobem rekrutacji do służby w policji, testami sprawnościowymi oraz edukacją w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Mieli również okazję zapytać jak wygląda praca policjanta na co dzień.

Część uczniów klas mundurowych zadeklarowała, że po egzaminie maturalnym chcą zostać policjantkami i policjantami.

 

Data publikacji: 10-05-2021