WYNIKI REKRUTACJI

Drodzy Państwo, 

to ważny dzień, ponieważ wielu z naszych Kandydatów na Kadetów, dowie się, w jakiej szkole będzie kontynuowało naukę przez kolejne lata! 

Od 1. września 2022 r.  pieczę edukacyjną i wychowawczą roztoczą CUDOWNI NAUCZYCIELE i WSPANIALI INSTUKTORZY !  

NAD PRZYSZŁYMI KADETAMI: 

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH, 2022 

(OSOBY, KTÓRYCH NIE MA NA LIŚCIE NIE ZOSTAŁY PRZYJĘTE).

Wszystkim dziękujemy za udział w rekrutacji, a uczniom, którzy dostali się do naszej szkoły – GRATULUJEMY !

Terminy i szczegóły:

  • Gratuluję tym, którzy dostali się do Technikum Mundurowego w I naborze. 
  • Osoby, których nie ma na liście nie dostały się do szkoły. 
  • Lista jest zbudowana w kolejności alfabetycznej. 
  • Osoby, które naszą szkołę wybrały jako szkołę II wyboru, oryginały świadectw mogą złożyć do 15.07.2022 r. i tego dnia będą one rozpatrzone. 
  • Rekrutacja do Technikum Mundurowego, kończy się konkursem świadectw osób, które wybrały naszą szkołę jako II wybór tj. 15.07.2022 r. 
  • Rekrutacja do LICEUM MUNDUROWEGO JEST OTWARTA i trwa do 20.08.2022 r. 

 

 

Data publikacji: 04-07-2022