Zakład Karny w Inowrocławiu, Oddział Zewnętrzny w Toruniu – wizyta

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-toruniu-wizyta-klasy-mundurowej?fbclid=IwAR2aV9dR5umq7lp1yRrnF7rSYh5VpTnqOniV5VBbTVyRNzHi81uFbPWCNSM 

Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawych zajęciach przeprowadzonych w murach aresztu w Toruniu.
Pozwoliły one usystematyzować nam zdobytą wiedzę teoretyczną w ramach zajęć na profilach policyjnym oraz służba więzienna oraz zyskać zupełnie nową, praktyczną perspektywę dotyczący pracy w służbie penitencjarnej. 
 
binary comment

Data publikacji: 09-06-2022