Uroczyste ślubowanie klas I i II

Po raz pierwszy w historii miasta, 4 października 2021 r. na chojnickim rynku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas I i II Szkoły Technicznej Bydgoskiego zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach. Apel miał bardzo podniosły charakter i był ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Miasta Chojnice – Pan Arseniusz Finster, Prezes Zarządu BZDZ – Pan Paweł Duzdowski, Dowódca 34. Batalionu Radiotechnicznego Pan ppłk Marcin Pysiewicz, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Chojnicach – Pan mł. brygadier Rafał Buszek, Pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach – Pan mł. insp. Jarosław Piechowski, szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej komendy Uzupełnień w Człuchowie – Pan mjr Andrzej Gejda, Kapitan reprezentujący Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Koronowie – Pan Grzegorz Szmyt, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Pani Bogna Klunder oraz Dyrektor ds. koordynacji szkół mundurowych BZDZ – Pan płk rezerwy Krzysztof Groch. Całość uświetniła Orkiestra Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi. Obecni byli także wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne oraz mieszkańcy Chojnic.

Niewątpliwie ważną rolę w przygotowaniu wydarzenia i młodzieży odegrali instruktorzy klas mundurowych: major rezerwy Jacek Lewandowski, starszy asp. sztab. Dariusz Piekarski oraz starszy chorąży Marcin Janiak.

Pani Dyrektor – Anna Henszke przyjęła ślubowanie. Wśród pięknych słów przysięgi można było usłyszeć m.in. deklaracje: wierności ideałom i uniwersalnym wartościom, kierowania się patriotyzmem, humanitaryzmem, odpowiedzialnością za drugiego człowieka, stania na straży honoru, godności oraz dobrego imienia Szkoły i Ojczyzny.  Pani Dyrektor podczas swojego przemówienia podkreśliła, że ślubowanie to nie tylko wypowiedziane zdania, ale też czyny – to samodoskonalenie, samorealizacja i świadomość umacniania poczucia własnej wartości. Na zakończenie przytoczyła słowa Witolda Pileckiego: „Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”.

 

 

Data publikacji: 07-10-2021